Home / admi (page 10)

admi

یاری و کمک بە دموکراسی و دموکراتیزاسیون

یارسان مدیا ‏08‏.11‏.2021   Democracy assistance and democratization دانشگاە برگن دانشکدە علوم سیاسی تطبیقی پاییز ٢٠١٢ امیر سلیمی  قسمت سوم   ثاوس و گیل (ص. 53)، می‌نویسند: «اما در مورد ...

Read More »

“نگاهی به تجاوزهای زنجیره‌ای اخیر در سردشت”

یارسان مدیا ‏03‏.11‏.2021 طی یک ماه گذشته (شهریور ۱۴۰۰) افشای اخبار تجاوزهای گروهی در سردشت توجه رسانه‌های محلی و سراسری کُرد زبان و فارسی زبان از جمله رسانه‌‌های خارج از ...

Read More »

انتخابات ریاست جمهوری ایران و انتخابات پارلمانی عراق و جایگاە مردم

یارسان مدیا 31.10.2021 سیستم انتخاباتی لە تمام دونیا جور متودیک ارا دموکراتیزە کردن ولات و بشداری مردم لە دسنیشان کردن نمایندە یا نمایندەگل دلخوازیان وە کار بریت. خود انتخابات اساس ...

Read More »

“گزارشی از آخرین وضعیت مژگان کاوسی ( نویسنده، کارگردان و فعال فرهنگی) زندانی عقیدتی کُرد یارسانی”

  یارسان میدیا 24 اکتبر 2012 مژگان کاوسی، زندانی کورد یارسانی ، چند روز پیش در تماس تلفنی با خانواده گفته بود که مدت سه روز از تاریخ 14 تا ...

Read More »

تمام شدن منابع بودجه و پولهای خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران

یارسان مدیا ‏16‏.10‏.2021 یکی از خوانندگان سایت یارسان مدیا در داخل ایران این کمنت کوتاە در مورد وضعیت نابسامان اقتصادی و سیاسی رژیم جمهوری اسلامی و آیندەای کە در انتظار ...

Read More »

اگر بیل زنی ، باغچه خودت را بیل بزن

یارسان مدیا 13.1.2021   برای آنهائیکە کمی آشنایی با مناسبات و روابط سیاسی  بین المللی نئو لیبرال محور دارند دوبارە بە قدرت رسیدن طالبان نباید چندان تعچب آور باشد. مغز ...

Read More »

یاری و کمک بە دموکراسی و دموکراتیزاسیون

یارسان مدیا 08.10.2021 Democracy assistance and democratization دانشگاە برگن دانشکدە علوم سیاسی تطبیقی پاییز ٢٠١٢ امیر سلیمی قسمت دوم توجه همیشه به بازیگران اصلی که برای ایجاد دموکراسی اهمیت دارند ...

Read More »

“قتل مشکوک شاهدان شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران”

یارسان مدیا ‏22‏.09‏.21 بنا بە خبری کە یارسان مدیا دریافت کردە است شاهين ناصری زندانی افشاگر شكنجه‌های نويد افكاری توسط مزدوران رژيم از داخل زندان به قتل رسيد. شاهين ناصری ...

Read More »