Home / بیانیە فارسی

بیانیە فارسی

سازمان دمكراتيک يارسان قتل حكومتی آرميتا گراوند را محكوم ميكند

آرميتا گراوند يكي ديگر از قربانيان خيزش زن_زندگی_ آزادي كه بيش از يک ماه است در زير شكنجه نيروهای آدم كش جمهوری اسلامی به حالت كما رفته بود امروز جان ...

Read More »

یادبود حماسە مرنو و جشن خاونکار پیروز و گرامی باد

یارسانمدیا ‏26 اُكتبر‏ 2023 از دورە بالویل تا زمان سلطان سحاک، خاونکاران، با ایجاد “بارگە” یاری برای احیایی تاریخ، سنت، هویت و تاریخ فکری مردم یارسان دست بە مبارزە فکری، ...

Read More »

سازمان دمكراتيک يارسان اهدای جايزه ساخاروف را به زنده یاد مهسا امينی ، خيزش زن زندگی آزادی ، و شير زنان جان باخته و تمام زنان شجاع ايران تبريک ميگويد

پارلمان اروپا ديروز جايزه ساخاروف را به مهسا اميني و خيزش زن زندگي آزادي اهدا كرد. بي شک اهدای چنين جايزەای بزرگی به شخصيت زن در ايران نشان از پيروزی ...

Read More »

جبهه مردمان ايران حكم اعدام رضا رسائی و همچنين قتل داريوش مهرجويی و همسرش را محكوم ميكند

همچنانكه در فضاي مجازی انتشار يافته است دستگاه منفور قضايی جمهوری اسلامی حكم اعدام رضا رسائی از اعضای جامعه يارسان را صادر كرده است. درحالی رژيم كودك كش اقدام به ...

Read More »

سازمان دمكراتيک يارسان حكم اعدام در حق رضا رسائی را محكوم ميكند

دستگاه قضايی حكم اعدام رضا رسايی زنداني يارسانی را تأييد كرده و اين زنداني يارسانی هر روز در انتظار حكم ناعادلانه و ضد انسانی دستگاه جنايت رژيم اسلامی است. نظام ...

Read More »

جبهه مردمان ایران حمله تروریستی حماس به اسرائیل را محکوم می کند

کیست که نمی داند حامی و اسپانسر اصلی مالی، فکری و برنامه ریزی حمله غیر انسانی،  بربروار و ترویستی حماس به مردم عادی و شهروندان بی گناه اسرائیل، جمهوری اسلامی ...

Read More »

بیانیە سازمان دمكراتيک يارسان در رابطە با حملات هدفمند حماس به خاک اسرائیل و هدف قرار دادن شهروندان این کشور

یارسانمدیا ‏09‏ أكتوبر‏، 2023 همچنانكه درصدر اخبارتلویزیونهای دنيا شاهد هستيم  گروه حماس، بي شک، با همكاری دیگر نيروهای نيابتی جمهوری اسلامی طی حملەای گسترده و غافلگيرانه، در آستانە ایام “یوم ...

Read More »

سازمان دمکراتیک یارسان ضرب و شتم و حمله به آرمیتا گراوند را محکوم می کند

یارسانمدیا ‏05‏ اُكتبر‏ 2023 شاهدان عینی و همراهان آرمیتا گراوند پلیس حجاب در ایران را مقصر می دانند کە با وارد کردن ضربه بە ناحیە سر این دانش آموز ۱۶ ...

Read More »

بیانیە شورای مرکزی سازمان دمکراتیک یارسان بە مناسبت اولین سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی

یارسانمدیا ١٤سپتامبر ٢٠٢٣ هموطنان آزادە، بر کسی پوشیدە نیست کە قیام زن زندگی آزادی، با وجود سرکوب، قتل، اعدام، و شکنجەهای  بی وقفە رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در حق جوانان ...

Read More »

بیانیە جبهە مردمان ایران بمناسبت سالگرد جاوید نام مهسا و خیزش زن، زندگی، آزادی    

یارسانمدیا ‏12‏ سپتامبر‏ 2023   هموطنان ارجمند: یک سال قبل در چنین روزی جمهوری جنایتکار اسلامی، دختر ایران مهسا (ژینا) امینی را بە قتل رساند. همە شاهد بودیم کە قتل ...

Read More »