Home / ادریس مهرابی

ادریس مهرابی

موضع ادریس مهرابی عضو سازمان دموکراتیک یارسان علیه اقدامات گروه وابسته به حشد الشعبی

موضع ادریس مهرابی عضو سازمان دموکراتیک یارسان علیه اقدامات گروه وابسته به حشد الشعبی

Read More »

حکومتی که از درون و برون به بن بست رسیده است

  یارسان مدیا 2021.12.21 ن: ادریس مهرابی  حکومت جمهوری اسلامی ایران در برون زیر فشار شدید کشورها قرار دارد که برنامه های اتمی خود را متوقف سازند و در غیر ...

Read More »

فساد در جمهوری اسلامی ایران

یارسان مدیا 2020.11.07 ادریس مهرابی فساد یک مشکل جدی در ایران است، که غالبا در سیستم حکومت گسترده و دامنه دار است.جمهوری اسلامی ایران از نظر فساد داخلی در زمره ...

Read More »

اعدام بس است

یارسان مدیا ‏13‏ سپتامبر‏ 2020 ادریس مهرابی سوگمندانه باز هم شاهد بودیم که حاکمان مذهبی و مرگ اندیشان  جنايتکاران در پس پرده قدرت که از ۵۷پایه اعدام را بر قدرت ...

Read More »

توهم دستیابی رژیم فاسد جمهوری اسلامی

یارسان مدیا ‏30‏.06‏.2020 ادریس مهرابی اکنون دیگر از انقلاب اسلامی روحانیت و متحدان وی یعنی روشنفکران دینی و سپاه پاسداران که تبار اجتماعی آنان به اقشار اجتماعی حاشیه ای دوران ...

Read More »

ننگه ما صدا وسیمای ما

یارسان مدیا ‏07‏.06‏.2020 ادریس مهرابی در تمام کشورهای جهان رسانه ها نقش اصلی و اساسی در ترویج فرهنگی سمت سو دادن ب جریانات فرهنگی اجتماعی و سیاسی را بر عهده ...

Read More »