Home / اردلان حدادی

اردلان حدادی

“شرحی بر اوضاع سیاسی اتنیک‌ها و پیروان عقاید”

  یارسانمدیا ‏23‏.09‏.09 ن: اردلان حدادی در مقدمه جریان حاکم بر ایران را می‌شود اینگونه معرفی کرد: حداقل‌های زندگی و حتی زنده ماندن انسان‌های تحت حکومت این حاکمان برای آنها ...

Read More »