Home / فرشید سلطانی

فرشید سلطانی

از کردستان تا پنجشیر و مواضع ریاکارانە ایرانشهری‌ها و مرکزگرایان

  یارسان مدیا ‏16‏.09‏.2021 ن: فرشید سلطانی از کردستان تا پنجشیر و مواضع ریاکارانە ایرانشهری‌ها و مرکزگرایان اغراق نخواهد بود اگر بگوییم طالبان تحت حمایت مستقیم قدرتهای جهانی کشورهای تروریستی ...

Read More »

قدرت‌های جهانی و جایگاە آنان در روند سرنگونی رژیم حاکم بر ایران

یارسان مدیا 2021.05.04 فرشید سلطانی, عضو شورای مرکزی سازمان دمکراتیک یارسان فریبرز رضایی،  روزنامەنگار و فعال سیاسی جمهوری اسلامی، از ابتدای قدرت گرفتن و بە روی کار آمدن، هموارە در ...

Read More »

آیا جنگی قریب‌الوقوع در انتظار کردهاست؟

  یارسان مدیا ‏2021‏.01‏.21 ن: فرشید سلطانی ملت کرد از ملت‌های کهن منطقە خاورمیانە است کە هموارە و در طول تاریخ در معرض حملات و کشتارهای بسیار زیادی قرار گرفتە ...

Read More »

مدتی‌ست کە فرانسە صحنە حملات افراط گرایان مسلمان شدە است.

یارسان مدیا ‏31‏ اُكتبر‏ 20 فرشید سلطانی تقریبا هر روزە از گوشە و کنار فرانسە خبری می‌شنویم منبی بر حملە یک یا چند نفر بە شهروندان بی‌دفاع و بە قتل ...

Read More »

مواردی از نقض حقوق بشر در ماهی کە گذشت

یارسان مدیا 23.10.2020 فرشید سلطانی رژیم حاکم بر ایران از ابتدای تاسیس خود، اقدام بە نقض حقوق بشر در ایران بخصوص شرق کردستان کرد. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران ...

Read More »

سیرک حکومتی محرم و پشت پردەهای آن

یارسان مدیا 2020.08.30 فرشید سلطانی حکومت‌‌های ایدئولوگ هموارە جهت فریب مردم از تمامی امکانات موجود استفادە کردە و سعی در اغفال تودە مردم و استفادە ابزاری از آنان را داشتەاند. ...

Read More »

تفاوت در نگرش‌ها، فرق بین مرگ و زندگی‌ست

یارسان مدیا ‏16‏.07‏.20 فرشید سلطانی پس از تأیید حکم اعدام سە جوان از معترضان آبان بە نام‌های امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، بە شکل بی‌سابقەای هشتگ “اعدام نکنید” ...

Read More »

سیستم نامتمرکز و فدرالی، آلترناتیوی ضروری و ممکن برای نجات محل زندگی‌مان

یارسان مدیا ‏30‏.06‏.2020 فرشید سلطانی روز پنجشنبە مناطقی از شهرستان پاوە دچار آتش سوزی شدە و و فعالان زیست محیطی و اعضای انجمن ژیوای و نیز مردم طبیعت دوست این ...

Read More »

به بهانه روز جهانی زبان مادری

یارسان مدیا فرشید سلطانی: هر ملتی که زبان مادری خود را فراموش کند مانند یک زندانی است که کلید زندانش گم شده باشد. (آلفونس دوده) سازمان ملل، روز ۲۱ فوریه، ...

Read More »

بیست و دوم بهمن ماه و رهاسازی هیولایی کە پهلوی پرورش داد

بیست و دوم بهمن‌ماه در ذهن ایرانیان یاآور روزهای پر التهابی‌ست کە سرنوشت میلیون‌ها نفر در ایران و هزاران نفر در جهان را بە کلی دگرگون کرد. خلق‌های ایران کە ...

Read More »