Home / بهزاد زمانی / اتحاد یارسان برای حقوق شهروندی

اتحاد یارسان برای حقوق شهروندی

یارسان مدیا
‏دوشنبه‏، 22‏ فوريه‏ 2021

ن: بهزاد زمانی

به نام یار

نقدی بر بیانیه سید نصرالدین حیدری

<<از شما متصدیان قانون اساسی و مجریان امور قضایی و تصویب کنندگان حقوق اجتماعی نظام جمهوری اسلامی خواهان اجرای عدالت و برابری و احقاق حقوق

مسلم شهروندی برای مردم یارسان هستم که کمترین آن حفظ اکرام و احترام به شئون اعتقادی و فرهنگی و اجتماعی مردم یارسان است . بعنوان بندی در قانون اساسی لحاظ شود

مردم یارسان فرجام کاررا به متصدیان امر واگذار نمایند.>>

اول بهمن ماه سال هزارو سیصد نود نه

سید نصرالدین حیدری

اینها بخش هایی از بیانیه یکی از مسند داران در منطقه غرب کشور ایران می باشد که عوام وانصارش کمپینی در حمایت از این بیانه به راه انداخته اندشاید برای تقویت پایگاه اجتماعی شان در این روزگار کرونا زده که ماهیت مذهب رنگ باخته رنگ مدنیت به خود گیرد. خاصیت اینچنین کمپین هایی به فطره بسیار عالی و زیباست اگر از سوی مردم نشات گرفته باشدبرای حصول به یک سلسله مطالبات سیاسی اجتماعی و اقتصادی ولی انگاه که توسط عوامل درونی و وابسته به  نظام حاکم به جریان دراید یک بازی سیاسی بیش نیست  برای سرگرم کردن مردم جهت عبور از یک سری مطالبات طبقات زیرین جامعه

لذا  این افرادکه خود از عوامل سلطه نظام حاکم بر جامعه وتضییع حقوق اقلیت های مذهبی بخصوص یارسانیان هستند چگونه است برای احقاق حقوق شهروندی سخن به نقدحاکمیت گشوده و کمپین راه انداخته اند.

فراموش نمی کنیم آن روزی را که شما مسند نشینان برای بیعت و شاید ——–مقام  عظما  در حسینیه جماران حضور داشتید راستی آنجا هم سخن از حقوق شهروندی بود!

به یاد آرید روزهایی را که یارسانیان در ادارات و کارخانجات و محل کار موردآزار و اذیت و توهین مذهبیون شیعه قرار گرفتند و چه بسیار از آنها  که در طرح های پاکسازی شغل و منبع درآمدشان  را از دست دادند و از کار اخراج شدند.

آیا می دانید در این چهل سال حکومت ایدولوژیک شیعه ده ها تن از یارسانیان در محل کار و در نظام وظیفه و در سطح جامعه تاب این توهین های بی شرمانه را نیاوردند و خودرا به آغوش مرگ سپردند

آیا می دانید چه بسیار افراد متدین به خاطر لقمه نانی برای گذران زندگی خانوادهاشان مجبور شدند پا بروی اعتقادات قلبی و باور های مذهبی شان بگذارند

پس  باید بخاطر بیاورید حسینیه جماران را

شاید صبح جمعه خواب بودید و ندیدیدسه دلیر سه جوان سه ققنوس چگونه رقص سماع در آتش گرفتند درستآن زمانی که از شماها برای احقاق حقوق از دست رفته یارسانیان قطع امید کرده بودند

راستی چرا هیچ از آنان نگفتیدید شما که در صدور  اطلاعیه ها یدطولانی دارید آری درست همان زمانی که خاندان مسلک ها برای شرکت و حضور پرشور مردم و یارسانیان در انتخابات فرمایشی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری بیانه صادر می کردند این سه یار عزیز بسوی ابدیت پرواز کردند و شما هیچ ندیدید.

راستی چرا کمپین مورد حمایت دیگر خاندان ها نیست مگر آتش بگی ها یار نیستند ؟مگر مکتبی ها به پردیور اعتقاد ندارند ؟ مگر یادگاری ها و قلندریان ماحصل هفتوانه نیستند؟                        بهتر نیست ابتدان مابین هفت پور سلطان که امروزه دوقلو زاییده اند اجماعی صورت بگیرد تا  باور کنیم آن سید زنوری از سر دلسوزی با آن سخنان پرخاشگر بر صورت فعالان مدنی سیلی زد. در ثانی مگر مشارکت مردم عادی اصلا مهم است شما ها که مشروعیت خودتان را از نسبیت میگیرید شما را با مدنیت چکار ؟

چگونه است  که تا دیروز شمامسند نشینان  مجیزه گوی حکومت طاغوت بودید در چهل سال گذشه کنار حاکم وقت ایستاده اید و امروز کمپین احقاق حقوق شهروندی راه انداخته اید قسمتان از پر دم خروستان نمایان است.

همانطور که بنیامین در پردیور توصیه کرده بهتر است شما بر مدار خویش برگردین همانا ارشاد و تبعیین مسایل دینی در حوضه اختیار شماست و اگر خرده عنایتی هم شود در همین راستا خواهد بود بارها در کلام هشدار داده شده که مبادا هفتوانه ای ها آلوده مسایل مالی و دنیوی شوند این راه از راه راستین سلطان بسیار دور است.

امور سیاسی اقتصادی و اجتماعی مردان خودش را طلب می کند با آموزه های دینی و سنتی موفقیتی بعمل نمی آید هیچ گاه با راز و نیاز و دعا اقتصاد رونق نمی گیرد جامعه پویا نمی شودو کرونا علاج نمی شود.

توصیه می شود از بنیاد های مدنی و حقوق شهروندی حمایت نمایید از نیروهای جوان  ومتخصص بهره جویید با صدور بیانیه و ایجاد کمپین فرصت سوزی نکنیداین مردم شریف تر از آنند که بیش از این عروسک خیمه شب بازی هایتان گردند.

بهزاد زمانی

اسفند نود ونه

 

 

 

 

تمام مقالەهای منتشر شده تنها بازتاب دهندە نظر نویسندگان آن است.

 

 

 

 

 

بازدیدها: 152