Home / پانل آزاد / در رابطە با حوادث اطراف کرماشان, کردستان سرزمین همزیستی است

در رابطە با حوادث اطراف کرماشان, کردستان سرزمین همزیستی است

یارسان مدیا
06.06.2021

کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان
     Congrès National du Kurdistan

همانطور که آگاه هستید چندین روز است که تنش ها در شرق کردستان بین مردم برخی   از روستاهای اطراف کرماشان، سرپل زهاو، دالهو  کە متسفانە  در حال افزایش است. آغاز مشکل بر سرتقسیم چراگا آغاز شد کە متسفانە بە نزاح و دعوا تبدیل شد  کە موجب جان باختن جند تن نیز شد. این حوادث موجب نگرانی  ساکنین منطقە و کنگرە ملی کوردستان(کەنەکە)  شدە است  کەنەکە بر این باور است کە  کردستان  در مرحله حساسی میباشد  و اگر اختلافات کوردستانیان از طریق گفتگو و تفاهم حل نشود، به ملت ما آسیب زیادی خواهد رساند.  این اتنشها  در مناطقی شکل گرفتە است  که  اکثرساکنان این مناطق دارای ساختارهای مختلف مذهبی و فرقه ای ، مانند سنی ها، شیعه ها و  پیروان اێین یاری میباشد

برخی از نیروهای تندرو تلاش می کنند تا جهت مذهبی به  این اختلافات  بدهند و از سوی دیگر رژیم ایران که همیشه از درگیری های داخلی بهره می برد، تلاش می کند تا وضعیت امنیتی  را در منطقە گسترش دادە تا هم امکان دخالت خود و هم بتواند جهت سرکوب مردم از این موضعیت بهرە برداری کند

مردم این مناطق هر دین و فرقه ای دارند همە کوردستانی هستند در طول تاریخ کورد بودن همیشە  دلیل سرکوب و اشغالگری دولتهای اشگالگر در کردستان بودە است، ساکنان این منطقە  با وجود تمام حملات و نسل کشی ها، صدها سال است توانسته اند با هم در این منطقه زندگی  مسالمت امیز و همزیشتی با هم داشتە باشند. دین یارسان یک دین قدیمی کودستانی است. هر جند کە  پیروان این دین در کوردستان کم هستند اما  انها  بخش مهمی از ساختاررنگاو رنگ  کوردستان هستند و ما باید  به هر طریقی از آنها محافظت کنیم.  همە کوردستانیان باید  این واقعیت را بدانند که دشمنان مردم کوردستان بین آنها تمایز مذهنی  و تایفەایی قائل نمی شوند. انها کوردها را تهدیدی برای قدرت دیکتاتوری خود می دانند.

مطمئنا ساکنان منطقه از اهداف  دشمنان آگاه هستند و نمیگذارند تا ازاختلافات انها توسط دشمنان ملت کورد  بهرهبرداری شود. بنابراین تنش ها باید  باید توسط گفتگو و دیالوگ حل شود. توسل به استفاده از سلاح و نیرو علیه یکدیگر و کشتن همدیگر در هر اختلاف داخلی، نقطه ضعفی است برای هر  طرفی کە  به دنبال چنین حرکتی باشد.

کوردستان به طور کلی  در وضعیت حساسی قرار دارد. مردم کردستان در برابر مرحلەایی سرنوشت ساز قرار دارد. در واقع از همە طرف بە دستاوردهای ما حملە میشود . حملات ترکیه در شمال غرب و جنوب کوردستان، ترس و وحشت دولت ایران از کوردسانیان  همچنین دولتهای سوریا و عراق کە کمتر از ایران و ترکیە  در حق ملت کورد جنایت نکردەاند . همه اینها شاهد این هستند که مردم کورد و دستاوردهای آنها به طور کلی در معرض تهدید قرار دارد  در عین حال فرصت بسیار خوبی برای موفقیت درو ازادی  برای ما موجود است کە  با آشتی، وحدت و توافق ملی بوجود میاید.  هر درگیری داخلی هر جند کوچک به این تهدیدها  از جانب دشمنان کمک می کند وبر خلاف منافع مردم کوردستان است و به نفع دشمنان ختم خواهد شد. توافق، وحدت و آشتی موفقیت و بقای ما را تضمین می کند.

کنگره ملی کردستان از مردم روستاهای اطراف کرماشان، سرپل زهاو و منطقە شاهو می خواهیم که بلافاصله خشونت علیه یکدیگر را متوقف کنند و اختلافات موجود را از طریق  گفتگو دو دیالوگ حل کنند. ما از مردم شرق کردستان به ویژه همه کردستان به طور کلی می خواهیم که از وضعیت این مناطق آگاه باشند و به هر طریقی که ممکن باشد به حل و فصل اوضاع کمک کنند.

ما برای همه کسانی که در این حوادث  جان خود را از دست دادند ،متسفیم ،  بە ملت کورد و  و خانواده هایشان تسلیت میگویم. همچنین کنگرە  ملی کوردستان بە مردم کرماشان ، ایلام، سرپل زهاو  و همه منطقه بە  گرمی  سلام  میرسانیم.

 

کنگره ملی کردستان – ک.ن.ک.

 06.06.2021 بروکسل

بازدیدها: 114