Home / پانل آزاد / ڕەدەوکردن سەرپووش ئسڵامی، جوورێک لە مقاومەت(ژینا ئەمینی جوور نموونە)

ڕەدەوکردن سەرپووش ئسڵامی، جوورێک لە مقاومەت(ژینا ئەمینی جوور نموونە)

 

یارسان مدیا
‏20‏ ئەیلوول‏، 2022

ن.حشمەت خوسرەوی

قەیەخکردن هەق زنەی لە ئنسانەیل ئازادیخواز و ڕادیکاڵ(مەخسووسەن ژنەیل) لە دەوران پڕ لە تاوان نزام تروریستی و دینیی جموری ئسڵامی لە چوار دەیەی گوزەشتە تا ئەلان ئدامە دێرێت. هەر لە یەکمین ڕووژەیل وەدەسەوگرتن قودرەت دین-مەحوەری وە لایەن ڕوحانیەت شیعە و دانان قانوون شرعی لە سەر بنەوای ئسڵام، سیاسەت دژ وە کەرامەت ئنسانی خسووسەن ژنەیل وە شکڵ سیتماتیگ وە لایەن کاروەدەسەیل نزام ناوبریاگ پەیڕەو کریەت. ترور” ژینا ئەمینی” لە تەێران وە یانکەی لەوەرچەوو نەگرتن  سەرپووش ئسڵامی(حجاب اسلامی) جار یەکم نیە ک ڕوویمەت ڕاستەقینەی نزام وڵایەت فەقی و جیرەخوەرەکانێ ئەڕا ئنسانەیل سەراسەر ئێران خسووسەن کوردسان کۆلۆنیاڵکریاگ بەرمەڵا  بکەێت. بەندە لەی بابەتە لە جێ  کەلەمەی ” شەهید” ، ئسفادە لە واژەی ” ترور” یا ” گیانبەختکردن” کەم، چوویکە کەلەمەی شەهید فرەتر لە ئەدەبیات ئسڵامیوە نزیکە و گەرد ئەرزشەیل ” یاری” جوور بەشێگ لە فەرهەنگ نوویسەر ئی مەقاڵە یەکەو ناگرێت.

لە لایگ تروە، وە پاێ باوەڕ نوویسەر ئی مەقاڵە، ” ژینا ئەمینی” وە لایەن کاروەدەسەیل خانەی تروریستی جموری ئسڵامیوە ترور کریاس، چوویکە وەرگرتن هەق ژیان لە ئنسانێگ و کووشتنێ وە ئسفادە لە وەسیلەگەیل خشوونەت و شکەنجە لە پێناو ڕەسین وە ئامانجێگ سیاسی یا دینی، کەفێتە ناو قاڵب کارێگ تروریستی.

دەلیل بنەڕەتی ترور ژیناکان  وە یانکەی نەپاراستن سەرپووش ئسڵامی  لە یەی حەقیقەت تاریخیوە سەرچەمەگرێت ئەویچ ئەوەسە ک شاڕەگ قانوونەیل مەخسووس وە تاوان لە ئسلام، لە سەر بنەوای دووچەوەکی و خشوونەت دامەزریاس. وەمانایگ ئاسانتر شاڕەگ تەمام دینەیل ئبراهیمی (ئسڵام جوور نموونە)، دژ وە کەرامەت، ئاسایش و ئازادیەیل ژنە. لە ڕاسییا توانیمن وە پشت بەسان وە سەنەتەیل تاریخی بوویشیمن ک کارنامەی دینەیل ئبراهیمی هەر لە مەسیحی بگر تا ڕەسێتە ئسڵام، پڕە لە تاوان دژ وە مافەیل گەردووینی ژن ک لەی کوڵە مەقاڵە یا سەرقەڵەمە ئمکان ئەوە نیە ک بتوانیمن چەن نموونە وە پشتیوانی سەنەتەیل تاریخی و مینەوانیەیل زانستی بخەیمە وەرچەم مەخاتبەیل ئی بابەتە.

حوکمەت مەلاگەیل تەێران هاوزەمان وەگەرد هاتنەسەرکەریان لە شوون ڕمیان سیستم توتالیتر و گەندەڵ شاهنشاهی، فرە زیرەکانە پەی وە ئەوە بردن ک وە ئسفادە لە مادەگەیل حقووق بەشەر ناتوانن ئازادیەیل ئشتمایی لە مەردم وە گێشتی و ژنەیل مەخسووسەن وەربگرن. هەر وەی بوونەوە، حوکمەت وە ناو ئنقڵابی مەلاگەیل دەسوەجێ پەنابردە وەر هوویەت ئەرزشی یا” ئیدۆلۆژیک” لە سەر بنەوای شەریعەت ئسڵامی. نزام جموری ئسڵامی وەبێ دانان هوویەتێگ ئەرزشی و دینی ئمکان ئەوە نەیاشت ک بتوانێت وارد ژینگەی ئوتونۆم یا زنەیی شەخسی فەردەیل کوومەڵگە خسووسەن ژنەیل بووت.

ڕوحانیەت تەێران فرە وە خاسی زانست ک مەیشوور حقووق بەشەر یا ئوڵگووبەرداری لە قانوونەیل ئرووپایی وەگەرد(DNA)  قانوونەیل شەریعەت(Sharia Law) یەکەو ناگرێت و تەنیا قانوونێگ ئسڵامی ک بتوانێت ئوتاق ئشتمایی یا ژینگەی ئشتمایی فەردەیل کوومەڵگە لە ئێران کونتروڵ بکەێت، قانوونەیل شبە جەزیرەی عەرەبستان سعودییە ک پایەکانێ فرەتر لە ١٤٠٠ ساڵ وەر لە ئیسە بنیات نریاس.

دانان قانوون دەورەی بەڕبەڕیەت(لایحە قصاص و فرە لایحەی ترەگ جوور نموونە) و نورمالیستەکردن ئی قانوونەیلە لە مەحافلەیل سیاسی و دینی ک لە سەر دەس کەسەیلێگ وەک ” آیت اللە بهشتی” دانریا، بی وە چەکێگ ئەڕا داگیرکردن هویر و فەزاێ ئشتمایی مەردم لە ئێران خسووسەن مەردم کوردسان و یارسان ک وەگەرد ئی قانوونەیلە فرە ناموون.

Heshmat Khosrawi

تیم تروریستیی جموری ئسڵامی وە ترورکردن ژیناکان  وە یانکەی ” حجاب اسلامی” توان لە لاێکوە جوور خسلەت هەر نزامێگ توتالیتر، مەردم دووچار ترس بکەن و لەو لایچووە توان ئی پەیامە وەو ڕاێ گێشتی بیەن ک لە تەێران هوویچ دەروەچێگ ئەڕا ئازادیەیل شەخسیی ژن یا ئقلیم خسووسی ژنەیل وجوود نەێرێت، بێجگە لە چوارچوو(حدود الهی). یانێ وەرگرتن  هەق ژیان لە ژیناکان لە چوارچوو قانوونەیل خوا یا حوکم (اللە) جێوەجێ بووت. وە  ماناێگ ڕووشنتر، ژیناکان وە یانکەی لەسەرنەکردن یا دانەپووشین موویەیل سەریان بایەس وە شەلاق(اللە) گیانیان لە لێ بسەنن. ئیەیچە مانای ئەوەسە ک پەیڕەوی نەکردن لە قانوون خوا وە لایەن ژیناکانوە وە قیمەت بەختکردن گیانیان تەمام بووت، چوویکە وەپاێ قانوونەیل شەریعەت ئسڵامی، ڕەدەوکردن حجاب ئسڵامی یانێ دەس بردن ئەڕا خەت قرمز ئسڵام واتە( مەرزەیل اللە). وە تەعبیرێگ تر، قانوون دانان حجاب ئسڵامی  بەشێگ لە قانوونەیل (حق اللە) س نەک (حق الناس). هەر وەی خاترە، ئیـمڕووژ سەردەسەی فاسدەکان، تروریستەکان و گەورەترین ڤایرووس کووشندە، خود (خامنەئییە) ک تواێت وە ترور ژیناکان هەم قانوونەیل(اللە) و هەمیچ مەرزەیل خوا و تەنانەت (بەیت ڕەهبەری) بپارێزێت.

فرەتر لە چوار دەیەس ک ئەڕا گێشت کەسێگ دەرکەفتیەس ک شاڕەگ قانوونەیل جموری ئسڵامی لە سەر بنەوای دووچەوەکی و خشوونەت دژ وە هاوسانی یا بەرابەری ئنسانەکان(لە سەر پایەی جنسیەت،نژاد و…) دامەزریاس. لە قانوونێگ لەیوا(کەرامەت ئنسان) کەفێتە ژێر پا و پابەس بین وە خشوونەت( وەبێ لە وەرچەمگرتن نژاد، ڕەنگ، ئایدیا، جنسیەت یا…) بووت وە دیاردەیێگ نوورماڵ لە کوومەڵگە.

نزام ولایەت فەقی فرەتر وە چل ساڵە تواێت وە پاێ مودڵ شبە جزیرەی عەرەبستان سعودی، نوا لە پەیوەندیەیل ئازاد جنسی، فەساد، ئتیاد، هاوجنس بازی، دزی، ساختەکاری و قەتڵ بگرێت، وەلێ تەمام داتاکان یا ئامارەکان باس لە شکست سیاسەتەیل جموری ئسڵامی لە تەمام بوارەیل جێ ئاماژە کەن.

جموری ئسڵامی وە ترورکردن یا کووشتن (ژیناکان) وە بەهانەی پەیڕەو نەکردن” حجاب اسلامی” ، نەک ناتوانێت مقاومەت سەرسەختانەی ژنەیل ئێران ، کوردسان و یارسان خەفە بکەێت ،بەڵکوو ئی هەڵسووکەفت دژ ئنسانییە توانێت پرستیژ وڵاتێگ وە ناو ئێران لە جەهان خسووسەن لە ناوەندەیل حقووق بەشەری لەوە فرەتر لەکەدار کەیت. هەڵبەت بێ دەلیل نیە ک ئیمڕووژ ڕەساننەیل جەهان وەختێگ تیەنە سەر کەیس یا پەروەندەی ” ژن” لە ئێران، ئی وڵاتە وەگەرد عەرەبستان سعودی بەراورد کەن.

وەختێگ تیەمە سەر تئوری مقاومەت(Resistance Theory) لە ڕووژڵات کوردسان، مەلاگەیل ڕەژیم تەێران بایەس خاس بزانن ک (فەرینازەکان، شلێرەکان و ژیناکان) بەشێک لەو ژنەیلنە ک ئامادەن وە بەختکردن گیانیان، خاونداریەتی لە کەرامەت ئنسانی خوەیان بکەن. خامنەیی سەردەسەی خانەی تروریستی ڕەژیم جموری ئسڵامی بایەس خاس بزانێت ک سەپانن قانوونەیل شبە جزیرەی عەرەبستان سعودی(قانوون اللە) وە سەر ژنەیل ئێران خسووسەن ژنەیل کوردسان و ئقلیم یارسان شایەت ئەڕا مودەتێگ ئمکان داشتوویت، وەلێ ئاخرەگەی وە مقاومەت ژنەیل ئازادیخواز ئێران، کوردسان و یارسان قەور قوویلێگ ئەڕا قانوونەیل خوا هەڵکەنیەت.

لە ئەنجام ئی مقاڵە توانیمن بوویشیمن ک نزام جموری ئسڵامی و قانوونەیل شەریعەتی نەک ناتوانێت  وەڵامدەر خواستەیل مەردم ئێران ، کوردسان و یارسان بووت، بەڵکەم ئی ڕەژیمە بایەس لە ئەنجام مقاومەت خود مەردم و وە پشتیوانی سازمانەیل سیاسی و مەدەنی بڕمیەت. تەمام ئامارەکان باس لەوە کەن حوکمەت دینیی ئێران لە تەمام بوارەکان شک خواردگەس و چشتێگ وە ناو ریفۆرم تەنیا یانکەێگە ئەڕا دڕیژەوکردن عومر ئی نزام دژ ئنسانییە. ئیەیچە مانای ئەوەسە ک ئی نزام ئسلامییە بایەس لە بنج و بناوانوە ریشەی دەرباریت و لە شوونەگەی قانوون یا نزامێگ سکولار یا لائیستە دابنریەت.  وە کوڵی، سەرچەمەی قانوون دانان لە شوون ڕمیان ئی ڕەژیم دینی و تروریستییە، بایەس لە سەر بنەوای (مەیشوور حقووق بەشەر) بووت نەک قانوونەیل ئسڵامی.

حشمەت خوسرەوی

ستوکهۆڵم 2022-09-19

Visits: 66