Home / امیر سلیمی / سازمان و مدیریت ٦

سازمان و مدیریت ٦

 

 یارسانمدیا

١٤ دسامبر ٢٠٢٢ مامیر سلیمی

 

دانشگاە  OsloMet    

دانشکدە علوم اجتماعی

بهار ٢٠٢٢ م

قسمت ٦

 

 

 

مرگل و همکاران (2021)  می نویسند که: چابک ( بە سرعت و سهولت حرکت کنندە) یک مجموعه ذهنی است، که آغازگر یک تغییر فرهنگی در سازمان‌های فرماندهی بروکراتیک و کنترل است. ادارات چابک پذیرای اصلاحات، سازگاری با محیط در حال تغییر، ارزش‌های عمومی و نیازهای عمومی هستند.

فواید:

•فرض می‌کند که موقعیت‌ها سیال هستند و در طول زمان تغییر می‌کنند.

•ساختار قابل انطباق را بر روی سلسله مراتب و سیلوها تنظیم می‌کند.

•تاکید بر اختیار فردی در مقابل رویه‌های بروکراتیک

 •تاکید بر فرآیندهای یادگیری مستمر

 •دانش فرآیندها، رویه‌ها و الزامات فرآیندها و خدمات جدید را افزایش می‌دهند

 معایب:

•تضاد بزرگ با بسیاری از سازمان‌های معمولی خط بروکراتیک

•به شکل جدیدی از رهبری نیاز دارد 

•به اشکال جدیدی از قراردادها، خریدها و تملک‌ها نیاز دارد

 

ج) چالش‌های تحول دیجیتال

با شتاب گرفتن تحول دیجیتال، شرکت‌ها باید چالش‌هایی را که در این مسیر با آن مواجه هستند در نظر بگیرند.

در اینجا برخی از رایج‌ترین چالش‌هایی که شرکت‌ها هنگام انجام تحول دیجیتال با آن روبرو هستند آورده شده است:

فرهنگ و اجرای آن در سازمان: ایجاد تحول دیجیتال در کسب و کار و سازمان فقط استفاده از فناوری نیست. شرکت‌ها باید ابزارهای مناسبی را برای گسترش فرهنگ کلی شرکت به کارکنان ارائه دهند تا تحول را تسهیل کنند. یکی از عوامل اصلی در این چالش، داشتن رهبران ارشد موثر در یک سازمان، به ویژه مدیر ارشد داده (CDO) است. افکار، رفتار و شیوه‌های کاری محرک‌های اصلی تغییر سازمانی هستند. ایجاد یک سازمان و نیروی کار با شایستگی دیجیتال مستلزم ایجاد فرهنگی است، که در معرض تغییر است. با پیشرفت‌های سریع در داده‌ها و فناوری، افراد باید به وضوح هدایت و تشویق شوند تا مهارت‌های خود را از طریق آموزش دیجیتال و دسترسی به مواد و ابزارهای پشتیبانی مناسب افزایش دهند.

بودجه بندی: تحول دیجیتال یک سرمایه گذاری است. اگر کسب و کارها استراتژی تحول روشنی نداشته باشند، بودجه بندی چالش برانگیزتر می‌شود. داشتن دانش اولیه در مورد انواع فناوری‌هایی که باید به کار بگیرید و چرا آنها را انتخاب می‌کنید باید اولین قدم مهم قبل از شروع بودجه بندی باشد.

 

دامە دارد

 

امیر سلیمی

 

تاریخ نگارش: بهار ٢٠٢٢م

 

تاریخ ترجمە و انتشار: ١٤ م دسامبر ٢٠٢٢ م

 

Visits: 54