Home / خەور مهم. اخبار مهم / شرکت نمایندە سازمان دمکراتیک یارسان(سدی) در تجمع حمایت از مردم عفرین در شهر(Rønde) دانمارك

شرکت نمایندە سازمان دمکراتیک یارسان(سدی) در تجمع حمایت از مردم عفرین در شهر(Rønde) دانمارك

یارسان مدیا:

در روز شنبه تاریخ ۲٧ ژانویه ۲۰۱۸ در شهر رۆندە ، دانمارک یک تجمع از طرف احزاب کردی برای حمایت مردم عفرین برگزار شد.

در این تظاهرات نمایندەگی سازمان سازمان دمکراتیک یارسان در شهر Ranum شرکت داشتە و حمایت سازمانش را از مردم عفرین که توسط حکومت فاشیستی ترکیه در شمال غرب سوريه ٢٠ژانويه برابر ٣٠دي ماه گذشته هدف حملات ارتش فاشيست این کشور قرار گرفته اند اعلام کردند.

شرکت کنندەگان این تجمع اعتراضی سکوت سازمان ها و نهاد های حقوق بشری کە همچون گذشته در مقابل این جنایت بشری علیه کردها سکوت کرده را محکوم کردند.

شرکت کنندەگان این تظاهرات با شعار هایی همچون (عفرین تنها نیست، عفرین باید ازاد گرد و تركيه تروريست) صدای اعتراض خود را به گوش مردم دانمارک و سازمانهای حقوق بشری رساندند.

در ادامە این تظاهرات خواستار محاکمە رجب اوردوغان رئیس جمهوری ترکیە بە کشتار مردم بی گناە عفرین توسط دادگاە بین المللی شدند.

26.1.2018

شرکت نمایندە سازمان دمکراتیک یارسان(سدی) در تجمع حمایت از مردم عفرین در شهر(Rønde) دانمارك