Home / سید بشیر ابراهیمی

سید بشیر ابراهیمی

به یاد رشادت

یارسان مدیا ‏31‏.05‏.2020 سید بشیر ابراهیمی شاه ابراهیمی یک قصه بیش نیست غم و عشق وین عجب کز هر زبان که میشنوم نامکرر است. قصه نامکرریست، غم از دست دادن ...

Read More »

آبان

یارسان مدیا ‏دوشنبه‏، 27‏ ژانويه‏ 2020 سید بشیر ابراهیمی(شاه ابراهیمی): همه ساله پس از سال ۱۳۸۰ ،۲۷آبان ماه بهانه ای برای دیده شدن و شنیده شدن یک ملت با آیینی ...

Read More »