Home / موضوعات

موضوعات

سندی از رفتار ناعادلانه دستگاه های امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران با یکی از پیروان دین یاری بە نام فرشاد (شهرام ) میرزایی

یارسان مدیا: فرشاد (شهرام )میرزایی اهل قصرشیرین در استان کرمانشاه، دو فیلم کوتاه و اسنادی دیگر برای یارسان مدیا فرستاده است کە نشان میدهد نامبرده به خاطر معترض بودن بە ...

Read More »

حسن روحانی خطاب بە بخشی از کوردها ، بلوچها و ترکمن ها : شما شایستە نیستید

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان بە نقل از خبرگزاریهای داخلی حسن روحانی رییس جمهور جمهوری اسلامی ایران در روز یک شنبە ٢١ اذر ماە بە جمعی کثیری از ...

Read More »

منشور حقوق شهروندی حسن روحانی٬ رییس‌جمهور ایران

یارسان مدیا: حسن روحانی٬ رییس جمهور ایران٬ ١٩ دسامبر منشور حقوق شهروندی را امضا کرد. این منشور شامل ١٢٠ مادە است کە هیچ ضمانت اجرای ندارد. در واقعه چیز تازەای ...

Read More »

اسناد محرمانه نشان میدهد که جمهوری اسلامی بی احترامی به یارسانها را رصد میکند

ماف نیوز: یک سند محرمانه از نیروهای مسلح ایران نشان میدهد که در رابطه با یارسانها، حتی قوانین جمهوری اسلامی هم رعایت نشده اند. بازدیدها: 72

Read More »