Home / بشیر امیرخانی / لە شون ئازاد کردنێ ڕێزدار ئەحمد تورک لە زندان

لە شون ئازاد کردنێ ڕێزدار ئەحمد تورک لە زندان

ئیمڕوژ دیمانەێکی ڕێزدار ئەحمەد تورک لە شون ئازاد کردنێ لە تلویزیون ڕوداو دییم. لە ڕاسی دیین ئی دیمەنە و ئی ڕوخسارە وژدان هەر ئنسانێک هەژنێت. ئەحمەد تورک کەساێەتی ناودار کورد لە کوردستان تورکیە کە چەندومین جارە کەفێتە زندان، ئی جاریجە وە بەهانەێ تەرەفداری لە پ ک ک لە سن هەفتاو شەش سالی کەفتە زندان.

ئی کەساێەتیە نە تەنیا کەساێەتییکی کورد و تورکیەس بەڵک کەساێەتییکی ناودەوڵەتیە و ئەگەر ئشتباە نەکەم دو جار لە کاخ سفێد لە ڵاێەن بوش و ئوباماوە پێشوازی لە ڵی کریاس و دەێان جاریچ سەران وڵاتگەل ئروپاە دیدار وەڵیا داشتنە. ئنسانێکی ئازادیخواز کە ساڵانێک لە تەمەنێ ئەڕا ئازادی وڵات و ملەت تەقەلا کردگە و چەندین جار و ئەڕا جەندین ساڵ لە ڵاێەن دەسەڵات دارەیل تورکیەوە کەفێتە زندان. ئی جارە لە زندان ویشێ ڕاسە من نەخوەشم وەڵێ تورکیە لە من نەخوەشترە و ئحتیاج وە چارەسەر دێرێ و وەختێ دویەکە لە زندان ئازاد کریا، وە ڕوخسارێکی شەکەتوە ویشێ دڵم پڕ لە ئاگرە ئەڕا هەواڵەکانم کە هانە زندان. دو جمڵەێ جیاواز و لە دو وەخت جیاوز کە هەرکام لەو جومڵەگەلە، مەناێ فکر کردنەوەێ قویل دێرێ.دیارە ماوەێکە دەوڵەت تورکیە دەس داسە قەلەکەم کردن ڕەهبەران و پارلمانتاران ه د پ و دەێان کەس لە ڵێان دەسوەسەر کردگە. ئی مانوڕ تورکیە توانێ ئەڕا زەئیف کردن ڕوحیەێ مبارزین و چالاکوانان ه د پ بووت و تا نەدازەێک لەی کارە موەفەق بیە، وەڵێ تورکیە و دەسەڵات ئەردوغان لە فکرێان چیە کە ئیە نە ئەوەلین قەلەقەمە و نە ئاخرینیچە، سەرەڕاێ تەمام فشارەکان و گردن و دەس وەسەر کردن ڕەهبەران جنبش کرد لەو بەشە، وەڵێ ئی جونبشە ڕوژ لە شون ڕوژ فرەتێر لە جاران گەشە کەێت، ئەحمد تورک چەندمین جارە کەفێتە زندان، وەڵی عشق ئەڕا ئازادی مڵەتەکەێ وە دەس هاوردن ماف ئنسانی گەلان ژێر دەس لە تورکیە زیاتر هان ئەحمد تورک و ئەحمد تورکەکانتر دەێت کە نە زندان، نە شکەنجە و توهمەت ناتوانێ ڕێ لە ئازادیان بگرێ و ڕوژێک خوەر ئازادی ئی ملەتە لە ژێر هەور ئەردوغانەکان تێتە دەیشت و ئەو وەخت ڕوخسار ئەحمەد تورکەکان،لە جیاتی شەکەتی، خەنین وە پێوە دیارە.

باوەڕ دێرم ملەت کورد لەو بەشە بایەد ئفتخار وە ئی جور ڕەهبەرگەڵێک بکەن کە هویچ وەخت ئەڕا داگیرکەر سەر خەم نەکردن و سەرەڕاێ فشارگەل جوراوجور و زندان و شکنجە، وەڵێ ئەڕا وە دەس هاوردن ماف ڕەواێ ملەتەکەێان دەس لە موبارزە هەڵ نەگردن. لە وڵاتگەل دونیا دیمنە و دوینیم کە داگیرکەر وەختێ کەس یا کەسان ئازادیخوازێک خەێتە زندان، لە شون ئازاد کردن ماڵاوایی لە سیاسەت و مبارزە کەن، وەڵێ ئی ئنسانگەلە چەنێ باوەڕێان وە ئازادی و بەرابەری هەس کە نە زندان و نە شکەنجە و نە توهمەت ناتوانێ ڕێگری لە ڵێان بکەێ ئەڕا ئەوێک دەس لە مبارزە هەڵبگرن?.

ئیمڕوژ سەران ه د پ و پارلمانترگەل ئی حزبە گە گەنجینە و سەرماێەێ دەها ساڵەێ ملەت کوردە لەو بەشە کەفتنەسە وەر پەلامار دەوڵەت تورکیە و تا ئەندازەێکیچ وڵاتگەل دونیا لە وەرانوەر ئی کردەوە بێ دەنگن و لە هەمان وەخت ملەت کورد لەو بەشە بێ دەنگی هەڵوژاردنە، کە ئی بێ دەنگیە دەوڵەت تورکیە هان دەێت کە دەسدرێژی زیاتر بکەێت و بێشتر فشارەکان خوەێ ئەڕا سەر ه د پ زیاد بکەێ. هەرچەن بێ دەنگی شەقام کورد لەو بەشە جێ نگرانیە وەڵێ توانێ تاکتیک یا ڕێنمایی خود ڕەهبەران ئی حزبە بووت کە ملەت جارێ دەس گیر بێەێ تا بزانن نەتیجە چە بووت.

Ahmad Turk

من باوەڕ دێرم لەی دو حالە خارج نیە و ئەگەر وەیجورە بووت نەتیجەکەێ توانێ وە زەرەر تەمام بووت. وە داخوە سەران کورد هەمویشە لە تویل تاریخ زەربەێ وەعدەێ درو داگیرکەر خواردنەو هویچ نەتیجەێک لە ڵی نەگردنە. لە فکرمان نەچوت کە دەوڵەت تورکیە دو ساڵ تەمام وە وعدەێ درو و مزاکرە و قەوڵ هەڵ مەسئەڵەێ کورد لەو بەشە توانست کورد هەڵخەڵەتنێ و نەتیجەکەیچێ دیمن کە دەوڵەت نیەتێ ئەڕا سوڵح پاک نەوی. ئیستایچ ئەگەر دوارە وە دیار وەعدەێ دەوڵەت و وڵاتگەل دەرەکی بوون، بێ گومان نەتیجەکەێ مەعلومە و ئەگەریچ کورد خوەێ وە بێ سەبەب بێ دەنگی هەڵوژاردوت توانێ زەنگ خەتەرێک بووت ئەڕا جویلانەوەێ کورد لەو بەشە.ڕاسی ئەڕا من وفرە کەستێر جێ سەر سوڕمانە کە کەسانێک جور ڕێزدار دەمیرتاش لە زندان بوون وەڵی کورد لەو بەشە بێ دەنگێ هەڵوژنێ، چویکە جاران وە بۆیچکترین ئشارەێ ڕیزدار دەمیرتاش میلونان کورد ڕشیانە سەر شەقام و لە وەرانوەر دەوڵەت تورکیە وسان.وەڵێ ئیستاە کە خوەێ ها زندان شەقام بێ دەنگە!.

من توام وەیجورە نەتیجە بگرم.
وە باوەڕم ئەگەر هاوپەێمانی تورکیە و ڕوسیە سادقانە بووت و لە هەمان وەخت تیم هەڵوژریاگ رئیس جمهور تازەێ ئەمریکاە ئەو جورە باس کەن دوس تورکیە بوون، ئیە توانێ شکەستێکی گەورەێ کورد وە تایوەت لەو بەشە بۆۆت و ئی هاوپەێمانیە و دوستی ترەمپ و تورکیە توانێ بەرگێکی تازە بووت ئەڕا ساکت کردن دەنگ کورد لەو بەشە.تازەترین خەوریچ کە گویا تیم کاخ سفێد و ترەمپ گشت هاوکاریەکان ئەڕا ڕوژاوا هەڵوەشاننەسوە و وتنە ناتوانیم جور جاران کومەک وە کورد ڕوژاوا بکەیم. ئی خەوەرە ئەگەر ڕاس بووت کە ئومێدوارم ڕاس نەوت، باز هەم زەنگێکی خەتەرە ئەڕا کورد. ئەما لە گشتێ موهمتر ئەوەسە کە کورد لەو بەشە خوەێ چ جور بازیگەرێکە ئایا تەنیا بایەد وە تەماێ کومەک دەرەکی بووت یا نە کورد لەو بەشە توانێ لە سەر پاێ خوەێ بوسێ. من فکر کەم کول ئی مەعادڵاتە لە ناو جەندین مانگتر وە تایوەت لە شون ئازادسازی موسڵ و شایەد ڕەققە موشەخەس بووت کە کورد هالە کورەێ مەعادڵآت ناودەوڵەتی.

لە رێ ئی نویسراوەوە ڕێز و هورمەت خوەم کەڵ کەم ئەڕا ڕێزدار ئەحمد تورک و ڕێزدار دەمیرتاش و باقی هاوکارەکانێان و لە مقابڵ مقاومەت و تەحموڵێان لە وەرانوەر داگیرکەر سەر تەئزیم دانەونم. بایەد بویشم هەم ئەحمد تورک وهەم دەمیرتاش سەد هەزار جار زیاتر لە جاران ڵاێ ملەتکەێان و گەلان ئازادیخواز خوەشەویسترن.

http://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/040220178

بەشیر

4.2.2017

دیدگاهتان را بنویسید