Home / پانل آزاد / ادعاي امپراطوري تخيلي جمهوري اسلامي دارد رنگ واقعي بخود مي گيرد.

ادعاي امپراطوري تخيلي جمهوري اسلامي دارد رنگ واقعي بخود مي گيرد.

یارسان مدیا
١٨\٤\٢٠١٩

علی اصغر خسروی:

اما باتوجه به پيش رفت علم در عصر حاضر ودانش مدرن و هوشيار مردم، جمهوري اسلامي هر گز به هدفش نائل نميشود.

همانطوري تمام ايرانيان اطلاع دارند مسئولان جمهوري اسلامي در بدو استقرار اين نظام خود كأمه”و قسم خورده براي قتل فرزندان ايران زمين و غارت أموال منقول تصاحب خانه و ملك آنها مطابق قانون 14قرن ماقبل خويش اموال متصرفه ايرانيان را بعنوان غنائم غصب نمودند. و هر آخوند دوره گرد و هر عربه كش و لات قمه زني يك شبه مالك رنج چند صدساله ايران نجيب و وطن دوست شدند.

در همان روزه هاي پيروزي نامبارك انقلاب شوم گروه و گروهكهاى تروريستي شروع به بستند فرودگاه مهرآباد تهران اقدام نمودن كه تا بتوانندسلاح و مهمات أموال غارتي و غصبي را برأى كشور برادر و انقلابي ليبي وديگر سازمانهاي تروريستي ديگر بفرستند.

در قالب اينگونه عملياتها توانستند پيوند زنجيره ي اسلامي خويش را هر چه بهتر و بيشتر بين گروهكهاى در كشورهاي مسلمان تحكيم بخشند،بالاخره نيروهاي نفوذي جمهوري اسلامي گسترش پيدا كرد.

حزب الله لبنان وسازمانهاي وابسته از جمعي جهات مورد حمايت رژيم اشغالگر اسلامي قرار گرفت وسيد حسن نصرالله در حلقه مريدان ولي فقهي با زيركي و سوء استفاده توانست از همپيمانان و سهم بگيران كمك مالي جمهوري اسلامي شود،به اين شيوه كه حتي امروز ادامه دارد.

همينطور حمايت ج.ا از ديگر احزاب مخالف درون كشورهمسايه عراق مثل حزب الدوا، سپاه بدًر و غيره وتعيين ,تأمين وتدارك تجهيزات لجستگي نظامي وبوجه هنفگفت اقتصادي از سرمايه ما مردم مظلوم ايران اختصاص داده شده.

پس از سقوط صدام و رژيم بعث عراق .ج.ا نفوذ خود را به طور كامل در عراق تثبيت نمود حتي دست به عمليتهاي تروريستي عليه نيروهاي آمريكايي زد و إحساسات مردم عراق بعنوان شيعه سني برانگيخت با ترتيب دادند تظاهرات خواستار خروج نيروهاي آمريكايي گرديدند.

در آن زمان آمريكا چند صد نفر از نيروهاي جوان كورد بمنظور آموزش هاي گوناگون براي عرصه خدمات به ملتشان بنظرم بين 400-600 نفر بودند به آمريكا دعوت نمود، سپاه و بدًر با اعمال نفوذ آنها را نوكر آمريكا ناميدند و و از حكومت نو پاي عراق تقاضاي دستگيري آنها نمودند.گروه فوق به كلي از طرف حكومت عراق و دو سپاه نامبرد جان خود وخانواده هايشان بخطر افتاد.با اين وصف براي اولين بار به حمايت آمريكايان به خانه رئيس جمهورموقت عراق هجوم بردند و با ضبط كامپيوترهاي منزل او معلوم گرديد رئيس جمهور موقت عراق دست نشانده و جاسوس حكومت جمهوري اسلامي ايران ميباشد.

Khomini 1979

برگردم به أصل مطلب جمهوري اسلامي از حاميان و بنيان گذاران گروي راديكال و فاناتيكر اسلامي مإنند القاده و طلبان در افغانستان و سوريه ،پاكستان بوده هست وحكومت تركيه كه مانند ايران در پي امپراطوري و أحيايي عثماني تازه بر اساس اسلام سني بود ،حكومت ارتجايي تركيه در پي مقاصد شوش با پشتيباني از داعش مناطق كورد نشين را در تركيه و روژ آوا و باشورا را بخاك و خون كشيد.

بقول معروف برف زمستان آب مي شود روسياهي براي زغال مي مانند ، همه دنيا ديدند مردم آزادي خواه كورد و تركيه در انتخابات اخير با استفاده از روش دمكراتيك با كوبيدن مشت پولادين به دهان ديكتاتور تركيه اردوغان پوزش را بخاك ماليدن. حكومتهاي ديكتاتور دين را پايه ادامه حيات ننگينشان قرار داده اند به حكم زمان و آگإهي بيداري و هوشياري مردم و مواجه شدن با قوه قهرية مردمانشان ز اريچه قدرت بزير كشيده مي شوند.

آن وقت براي ملتهاي جهان معلوم مي گرد، رجزخواني زمام داران جمهوري اسلامي (تيرباران و طناب) در ايران روزه خواني اردوغان شياد ، القاده ، طلبان، بوك الحرام و داعش ناب محمدي صرفا براي قدرت و كشتار و غارت ديگر مردمان پيرو اديان گوناگون در جهان بطور عام و خاور ميانه بطور اخص مانند جامعه مظلوم يارسان در ايران كاكيه ها و ايزديها در سرزمين كوردستان همه دنيا ديدند چگونه بِنَا م اسلام محمدي ناب نزديك به سي هزار نفرشان كشته و يا در بياناته هاي از گرما و گرسنگي و تشنگي جان باختند و هنوز زنان و دخترانشان چون برده اسلام در منزل شيخيوخ ثروتمند أعراب اسلام پناه هستند.

آمريكا با تحريمهاي شكننده اش بنياد جمهوري اسلامي به لرزه در آورده است سقوط ريال و بر داشتند 4 صفر از اسكناس نمونه بارز و واضح تأثير تحريمها آمريكا مي باشد، البته من بعنوان يك ايراني بي غم از تنگ دستي نداشتند معيشت هموطنان أسير در چنگال رژيم بي رحم قرون وسطي جمهوري اسلامي نيستم.

مردما ما گرفتار دو بلاء مي باشند 1بلاء انساني از طرف حكمرانان ج ا اسلامي 2 بلاء طبيعي زلزله و سيلاب ويران گر شهر ها و روستايان مورد آماج بي رحم خود قرار داده است،و هموطنان مارا شديداً و قويان در محاصره آن گرفتار آمده اند.

و از بيماري ، بي خوراكي و بي توجه ي رژيم ج ا در رنج مضاعف مي باشند.

حالا جمهوري اسلامي و سپاه قدس با اك تير دو نيشان زده است يك سيلاب را ملاك داده است كه جيره خوارنش رازت كشور هاي مسلمان حزب الله فلسطين سوريه و يمن كه چهل سال است آنها را بر ضد اسرائيل و آمريكا از مال و سرمايه مردم ايران تقويت و تدارك نموده است.

بعنوان كمك به سيل زده گان به شهر هاي ايران كشانده است واز طرفي نشان دادن زور بازو به آقاي دونالد ترام آرتش آمريكا است.

گروهاي تروريستي كشورهاي زير فرمان امپراطور جمهوري اسلامي ايران هستند در صورت درگيري ارتش آمريكا با سپاه پاسداران ايران تروريستهاي اعراب وارد جنگ با آمريكا مي شوند،البته رژيم ايران كاملان واقفه

چناچنه شرايط دوازده ماده ي ابلاغ شده توسط وزير خارج آمريكا را نه پذيرد بايدخودشان براي يك ضربه مهلك بين المللي كه به سقوطشان خواهد انجاميد آ ماده سازد،

بايد فراموش نكنيم رهبر و آخونده هاي عبأ بدوش و كت شلواري از امام مرحوم خميني ياد گرفته اند در مقابل فشارهاي بين المللي ،دو نيرنگ را بكار مي برند اول نرمش قهرمانانه دو جام زهر را سر مي كشند.من و همكارانم در سازمان دمكراتيك يارسان براي تحقق بخشيدن به حقوق جامعه تحت ستم زير فشارهاي جمهوري اسلامي بتنگ آمده تلاش مي كنيم ، و آرزو داريم كشور هاي جهان مسائلشان را از طريق ديالوگ بارعايت كليه معيارهاي آمده. در قوانين حقوق بشر و كنوانسيونهاي آن بشيوه آشتي وصلح حل و فصل نمايند.

 

علي اصغر خسروي

[wpforms id=”4110″]

دیدگاهتان را بنویسید