Home / امیر سلیمی / یاری و کمک بە دموکراسی و دموکراتیزاسیون

یاری و کمک بە دموکراسی و دموکراتیزاسیون

یارسان مدیا

2022-08-15

 

 

Democracy assistance and democratization

دانشگاە برگن

دانشکدە علوم سیاسی تطبیقی

پاییز ٢٠١٢

امیر سلیمی

قسمت نهم

 

یک کمیسیون فنی باید فوراً به منظور بهبود استقرار حاکمیت قانون ایجاد شود. این دستگاه فنی، باید بدون توافقنامه قدرت (اعمال قدرت) باشد. این نهاد باید غیرسیاسی و متشکل از تعداد کمی کارشناس حقوقی باشد. وظایف آنها شامل موارد زیر خواهد بود:

 

. تهیه قوانین و مقررات برای استفاده

. مقررات مربوط به هر گونه به روز رسانی یا تجدید نظری که ممکن است لازم باشد

. انتصاب پرسنل برای هر شهر و باید قدرت سیاسی را تشویق کند کە :

– تضمین استقلال قوه قضائیه

– پایان دستگیری و حبس خودسرانه

– تضمین حق محاکمه عادلانه

– شفاف سازی قوانین مبهم

تصویب کنوانسیون های بین المللی

– انتشار و انتشار دانش در مورد حقوق بشر در مؤسسات آموزشی

– تربیت اولیای عامه قانون و همچنین وکلا و حقوقدانان

بسیاری از متخصصان حقوق نیاز به به روز رسانی و آموزش دارند تا بتوانند وظایف خود را به اندازه کافی به درستی انجام دهند. برگزاری دوره های تکمیلی فوری برای قضات و دادستان ها بسیار مهم خواهد بود. برای ارتقای مهارت‌های افرادی که سال‌هاست شغلی نداشته‌اند، نیاز اساسی به آموزش کوتاه‌مدت برای همه جنبه‌های سیستم قضایی وجود دارد. این درست و بسیار مثبت خواهد بود. بسیاری از این مقامات حقوقی سابق می توانند در یک برنامه آموزشی برای ایجاد کادر جدیدی از مربیان و متخصصان شرکت کنند، زیرا به دلیل سال ها جنگ داخلی، وکلای موجود در کشور یا خارج از کشور به اندازه کافی برای پر کردن موقعیت های مورد نیاز وجود ندارد. ضروری و درست است که یک کارکرد مشروع برای جامعه بین المللی اعزام کارشناسانی باشد که بتوانند به عنوان مشاور برای این پروژه ها و فرآیندهای آموزشی عمل کنند.

باید به دسترسی زنان به عدالت و حمایت از حقوق آنها اولویت داده شود. در بسیاری از کشورهایی که دموکراتیک نبوده اند، ساحت قوه قضاییه با تعدادی مکانیسم حل و فصل اختلاف رسمی و غیررسمی پیچیده با درجات متفاوتی از توانایی در رسیدگی به اختلافات زنان مشخص می شود. زنان با بار اضافی غلبه بر هنجارهای مذهبی محافظه کارانه و پیچیده فرهنگی روبرو هستند که نقش آنها را در زندگی عمومی در بسیاری از جوامع محلی محدود می کند و حقوق آنها را بیشتر محدود می نماید. با انجام مصاحبه‌ها و نظرسنجی‌ها از برداشت‌ها و تجربیات زنان در ترسیم چشم‌انداز پیچیده عدالت در کشور و بررسی روش‌هایی که زنان امروز چگونە در یک سیستم دشوار برای اعمال حقوق خود کار می‌کنند، تا  به دنبال آن ارتقای دسترسی مؤثر زنان به عدالت در سطح اجتماعی امکان پذیر و بر موانع غلبه کنند. برای شناسایی راهبردهای نوآورانه و افزایش دسترسی به عدالت برای زنان و سایر گروه‌های به حاشیه رانده شده، باید به دنبال درک رابط بین دین و حل و فصل اختلافات سنتی بود. اعضای هیئت‌های سنتی به شدت به هنجارهای مشترک، اصول حقوقی محلی و تفاسیر محلی از دین و سنت‌ها وابسته هستند که مبنای تصمیم‌گیری‌ها و رویه‌هایی را فراهم می‌کنند که حل و فصل اختلافات سنتی را تعریف می‌کنند.

 

ادامە دارد….

امیر سلیمی

اسلو،

١ مە ٢٠٢٢

تمام مقالەهای منتشر شده تنها بازتاب دهندە نظر نویسندگان آن است.

بازدیدها: 50