Home / پانل آزاد / ڕەوش ئاڵوز لە ئێران و روژهەڵات کوردستان و پەرتەوازیەکان ئوپوزیسیون کورد روژهەڵاتی

ڕەوش ئاڵوز لە ئێران و روژهەڵات کوردستان و پەرتەوازیەکان ئوپوزیسیون کورد روژهەڵاتی

یارسان مدیا
11.06.22

ن: دلشاد قبادی

ماوەی ٤٣ ساڵە رژیم مەلاکان لە ئێران وە پشت بەستن وە سەرکوت، ئێدام، ترس و توقانن دەسڵاتداری خوەی وە سەر گەلان لە ئێران فەرز کردێە و دار و نەدار گەلان ئەو سەرزەویە چەپاوڵ کردێە. وە درێژایی دەسڵاتداری رژیم ئێران، ئوپوزیسیونەیل فرەیک وە ناو و شوعارەیل جیاجیا وارد وە مەیدان موبارزەی سیاسی و نزامی بینە. بەڵام وەخاتر سەروەخۆ نەوینێان، هەر یەکە وە جورێک خانە‌نشین و ویلانشین و حقوق‌بگیر کریانە و تەنیا دویکەڵێان چودە چەو گەلان ئێران و ئازادی و دموکراسی.

دڵشاد قوبادی

توانیم بویشیم وە درێژایی دەسڵاتداری رژیم ئێران، یەک روژ لە ئمر ئی دەسڵاتە وە بێ ناڕەزایی چینەیل جیاجیای گەلان ئێران و روژهەڵات کوردستان لە کارگەر بگر تا ماموستا، بازنشستە، دانشجو، زندانی سیاسی و مەدەنی، خانەوادەی زندانییەیل سیاسی و مەدەنی، ژنەیل، ژینگەپارێزەیل…. نەگوزەریاس. رژیم ئێران تا ئێسە وە پشت بەستن وە سیستم سەرکوت، تا حەدێد توانستێە دەنگ ناڕەزایی گەلان ئێران خاموش بکەی.

بەڵام ئێسە و لەی ساڵەیل ئاخرە ناڕەزایەتی یەک لە شوون یەک و درێژ خایان گەڵان ئێران و روژهەڵات کوردستان زد وە سیاستەیل هەڵەی رژیم و رەوش ئقتسادی، ریشەی ئی نزام توتالیتەرە وە لەرزە دەرهاوردێە وەجورێک کە گەلان روژانە لە خیاوانەکان وە ئاشکار شوعارەیل ڕادیکاڵ زد وە نزام و ڕابەرەیل ئی نزامە ویشنەو.

رژیم ئێران لە رەوشێک قەرار گردێە کە مەحبوبیەت خوەی وە گشتی لە ناو مەردم لە دەس دایە و رەوش ئقتسادی لەوپەڕ خراوی قەرار گردێە، وەجورێک کە گرانی و نەیاری مەردم وە زاڵە دەرهاوردێە و رەوش زنەیی و گوزەران مەردم روژ لە شوون روژ روی لە خراوی کەی و فەساد ئداری لە دام و دەزگاکان ئێران وە شێوەیک وەرچەو فرە بیە و مەردم لە گشت باوەتێک لەی نزام و سیستم ئێرانە نائومێد بینە.

ئاست توڕەیی و کینەی مەردم لە ئێران ڕەسیەسە حەدێک کە لە روی ناچاری بەرعەکس شوعارەیلێک ویشن کە مەردم ناڕازی لە شوڕش گەلان ساڵ ١٣٥٧ دژ وە سیستم دیکتاتوری ڕەزا شاە وەتنەی. شوعارەیلێک جوور لاینگەری لە نزام پەهلەوی و پەشیمانی کە لەی ماوەیل ئاخرە لە بڕێک لە ناڕەزایەتی گەڵان ئێران ژنەفیاس. ئی شوعارەیلە بێ‌جگە لە توڕەیی لە حەد خارج مەردم لە نزام مەلاکان چشتێ ترەک نیە، توانیم بویشیم ئەو شوعارەیلە نیشانەی خواست و مەیل گەلان ئێران نیە. ئەگەر وەڕاسی رژیم پاشایەتی رژیمێک مەردمی بی و خواست گەلان لە نەزەر گرد و ڕێز لە حەق و حقوق و ئازادیەکان گرد، ئەڕا لە چوارچوەی شوڕشێک گشت لایەنەی مەردمی لە ناو بریا.

 

لایەنێ‌ترەک ئی شوعارەیلە ئەوەسە کە لە شوون ٤٣ ساڵ دەسڵاتداری رژیم دیکتاتور ئێران، هەمرای ئوپوزیسیونێک دروس حەساوی کە بتوانێ نمایندەگی گەلان ئێران بکەی، دروس نەویە. ئوپوزیسیونەیل رژیم ئێران تا ئێسە نەتوانستە وە جورێک کە بایەد بووت، یەکیەتی ناو ماڵ خوەیان ڕێک‌بخەن تا بتوانن لە ئەگەر ئاڵوگوڕ لە سیستم ئێران، نمایندەگی مەردم بکەن.

 

ئایا ئەوەیکە سیستم دیکتاتور پەهلەوی وە درێژای دەسڵاتداری خوەی لە پەی ئاسیمیلە کردن گەل کورد لە روژهەڵات کوردستان بی و قازی محەمەد و یارەیلێ لە سێدارە دا، توانێ جارێ ترەک نمایندەگی مەردم کورد لە روژهەڵات کوردستان بکەی؟! ئی پرسیارەیل و دەیان پرسیار و بابەت ترەک نیشاندەر ئەوەسە کە مەردم کورد و گەلان ئێران جارێ ترەک خوازیار دەسڵاتداری رژیم پەهلەوی لە ئێران نیەن.

ئەگەر ڕەزا پەهلەوی ئێسە لە پەیام و هەڵوێستەکانێ ئعتراف وە فرە نەتەوەیی و فرە ڕنگی جوغرافیای ئێران ناکەی، لە بانان دەسڵاتداری چوین کریەت چەوەڕێ بکریەت حەق و حقوق گەلان غەیر فارس وە رەسمیەت بناسێ. وەی‌حاڵە دەسڵات دیکتاتور باوکێ و نزام مەلاکان دوارە بودەو.

لەی رەوش حەساسە کە جەهان، روژهەڵات ناوەڕاس و ئێران وەگشتی تێا قەرار گردێە، زەرورە ئوپوزسیونەیل کوردی فکرێک بنەڕەتی وە رەوش گەل کورد و ساختار روژهەڵات کوردستان بکەن تا دێر نەویە. تاریخ سابت کردێە کە هیچ نزام و سیستمێک تا ئێسە نەتواستێە و نەتوانستێە داخوازەیل ڕەوای گەل کورد دابین بکەی و ئەڕا لە ناو بردن دەسڵات کوردی لە هیچ وەسیلە و پلانێک دریغ نەکردنە و هەوڵ داگیرکردن خاک کوردەیل و جیرەخوەر کردن گەل کورد دانە.

پارت و لایەنەیل کوردی وە دەرس و تەجربە وەرگردن لە سیستم و ڕەوش باشوور و روژاوای کوردستان بایەد نەخشە‌ڕێک دروس حەساوی ئەڕا بانان روژهەڵات کوردستان بڕشنن و دەسپێشخەری ئەڕا کۆنفرانس نەتەوەیی کورد لە روژهەڵات کوردستان بکەن. فرە زەرورە تەقالا ئەڕا ڕێکخریان ناوەندێک هاوبەش سیاسی و نزامی لە بەین گشت پارتەکان روژهەڵات کوردستان بکریەت و لە چوارچوەی خەتێک فکری نەتەوەیی خەبات ئەڕا بانان روژهەڵات کوردستان بکریەت.

حەقیقەت ئەوەسە کە پارتەیل کوردی روژهەڵاتی وەی ناکوکی و پەرتەوازییکە کە دێرن، نە ئەوەیکە ناتوانن خاونداری لە بانان روژهەڵات کوردستان بکەن، بەڵکو خاڵەیل مەنفیێان لە موسبتێان توانێ فرەتر بووت.

تا ئەورێکە ئێسە لە گشت لاوە تاریم و هێرشەیل سیاسی خارجی و ناڕەزایەتی داخڵی یەقەی رژیم ئێران گردێە و گەل کوردیش جوور موهرەی سەرەکی لە ئاڵوگوڕەکان ئێران و روژهەڵات کوردستان نەقش و روڵ سەرەکی دێرێ، بایەد پارتەیل کوردی ئوپوزیسیون هەوڵ ئەڕا یەکیەتی و کونفرانس هاوبەش لە ژێر چەترێک نەتەوەی دموکراتیک بێەن تا گەل کورد بتوانێ وە ئامادەگی دروس حەساوی بچودە پیری ئاڵوگوڕەکان ئێران و بتوانێ خاونداری لە گەل کورد لە روژهەڵات کوردستان بکەی.

تمام مقالەهای منتشر شده تنها بازتاب دهندە نظر نویسندگان آن است.

 

 

بازدیدها: 125