Home / آرشیو سایت / شرکت نمایندگان سازمان دمکراتیک یارسان(سدی) در مراسم بزرگداشت موسی بابا خانی

شرکت نمایندگان سازمان دمکراتیک یارسان(سدی) در مراسم بزرگداشت موسی بابا خانی

یارسان مدیا
‏23‏.08‏.2021

 

روزشنبه تاریخ ۲۱/۰۸/۲۱ مراسم بزرگداشت موسی باباخانی عضو کمیتە مرکزی حزب دمکرات کردستان توسط این حزب در اوپلان وسپی در حومە استکهلم سوئد برگذار گردید.

در این مراسم علی عسکر خسروی، فرامرز رضایی و برزو خسرروی بە نمایندگی از طرف سازمان دمکراتیک یارسان و بە دعوت رسمی برگذارکنندگان شرکت داشتند.

مراسم با سرود ای رقیب و یک دقیقه سکوت بە یاد جانباختگان راه آزادی شروع  و سپس با تنبور وکلام از شاه تیمور بانیارانی و نوروز سورانی توسط کاک قنبر خسروی خوانده شد. و سپس شرکت کنندگان پیام خود را بە مناسب جانباختن موسی بابا خانی قرائت کردند، پیام سازمان دمکراتیک یارسان توسط علی عسکر خسروی تقدیم حاضرین شد.

از دیگر شرکت کنندگان مراسم میتوان از فریدریک مالم نماینده حزب مردم سوئد نام برد، ایشان پیام از طرف حزب متبوع خود بە سمع حاضرین رساندن و ضمن تمجید از برگذار کنندەگان مراسم خاطر نشان کردند کە از شنیدن کلام و تبور یارسان بسیار متاثر شدە است.

نمایندگی سازمان دمکراتیک یارسان در استکهلم، سوئد

‏23‏.08‏.2021