Home / پستهای تازە / در دین یاری حقوق زن و مرد برابر است

در دین یاری حقوق زن و مرد برابر است

یارسان میدیا

علی اصغر خسروی

٢٩ سپتامبر ٢٠٢٢

ن: علی خسروی

بنام یزدان توانا.

با افتخار بگویم در دین یاری حقوق زن و مرد برابر است و هیچ فرقی بین فرزندان دختر و پسر نیست در تقریبا ۸۰۰ سال قبل برابری حقوق مرد وزن در بیاو وبس سلطان سهاک و یارانش در دیوان پردیور هورامان ثبت شد.با درود فراوان به روح پاک جانباختگان راه آزادی ، عرض تسلیت به خانواده های که عزیزانشان از دست داده اند. از جمله روانشا مهسا امینی و مینو مجیدی از خانواده یارسانی کورد کرمانشاه.
همین طور باید عرض نمایم حکومت بشیوه نا عادلانه نسبت بدستگیر متعرضان عمل می کند، برای نمونه آقای سیاوش حیاتی سخنگو فعالا مدنی یارسان را در کرمانشاه بازداشت نموده این بخودی خود با باقانون آزادی ادیان و بیان مغایرت دارد.لذا من ضمن محکوم کردن دستگیر آقای سیاوش حیاتی از مسببین و مسئولین میخواهیم در اسرع وقت ایشان را بدون هیچگونه آذیت وآزاری آزاد کند در غیر اینصورت ما یارسنیان خارج از کشور طپل رسوایی آبروی نداشته جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا بصدادرخواهیم آورد.
جای دارد صمیمانه ترین دروده هایم نثار قدم و زحمت متعرضانی می کنم بادست خالی در مقابل گلوله مزدوران جنایتکار حکومت اشغالگر جمهوری اسلامی حاکم بر ایران سینه سپر نموده جانشیرین را در راه آزادی فدا می‌کنند .من بعنوان یک هموطن کورد از جامعه مظلوم یارسان می خواهم توجه خواهران ، برادران ،پدر و مادرانی در عرصه میدان نفس را از نیروهای پشتیبان حکومت فاشیستی اسلامی می باشند گرفته اندبه چند نکته مهم جلب نمایم .
۱- با تهاجم برق آسا مراکز رادیو تلویزیون ها در هر شهر کوچک و بزرگی تصاحب در اختیار بگیرند از اذیت و آزار کارمندان پرهیز نمایند و آنها را تشویق به همکاری کنند.
۲-قرارگاه های نیروها انتظامی اعم از پلیس و بسیج و پاسدار را خالع سلاح کنید ، بدون تعارض به مامورینی که در راستای همکاری با مردم آزادانه به جمع شما می پیوندن.
۳-تصرف پادگانهای نظامی که نیروهایش برای دفاع از مام میهن و حفظ جان و ناموس مردم استخدام شده اند خیلی مهمه توضیح لازم است بوسیله اشخاص مجرب با پرسنل فرمانده هان پادگانها ارتباط برقرارکنند، تا از خونریزی جلوگیری شود.
پیام برای همقطارانم عزیزم در هر لباسی و تحت هر عنوان و زیر مجموعه هر نیروی مشغول خدمت می باشند شما لباس مقدس سربازی بر تن داریدو شبانه روز آماده خدمت هستید اعم از ،پرسنل شهربانی ، نیروی انتظامی ،بسیجی ،پاسدار و لباس شخصی ،ژاندارمری ،نیروی زمین ،نیروی هوایی, هوانیروز همه فرد فرد شما ایرانی هستید و سوگند یاد کرده در راه خدمت به کشور و پاسداری از سلامت هموطنان و حفظ و حراست میهن بکوشید . متأسفانه بعد شورش سال ۵۷ ‌و بقدرترسیدن آخونده ها شیرازه کاری تمام نیروهای مسلح را از هم گسیختن با نهادن نامهاو القاب اسلامی بر لشکرها وسپاه ارتش ایران کوشیدن یک شبه هویت هزاران ساله ما را اسلامیزه کنند ودر طول تاریخ ۴۳ سال حکومت ننگینشان سعی کرده اند بعناوین گوناگون حقوق مردم ما را با زور سرنیزه وکشتن شکنجه و اعدام وترور ‌ تهدید از بین ببرند تا حدودی به اهداف ننگین خودشان رسیده اند. برای نمونه زن ستیزی ، کودک کشی محروم کردن پیروان اقلیتهای دینی مانند جامعه یارسان و بهاییه ها و غیره از مزایای اجتماعی شکاندن قلم بریدن زبان روشنفکران چون نبودن آزادی قلم وبیان و ایجاد خفقان در سراسر جامع از جمله فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی! همقطاران وطن پرستم مطمئن باشید در صورت پیوستن به هموطنان متعرض خودتان در آینده سلامت خدمت و حقوق شما محفوظ خواهد بود حقوق شما از جیب آخونده ها پرداخت نمی‌شود. با رفتن آنها مزایای شما از بین نخواهد رفت همقطاران عزیزم به خواهران، برادران، مادرانی وپدر متعرض خودتان ملحق شوید و هیچ نگران آیند خویش نباشید.
هبستگی شما موجب دلگرامی هموطنان تحت ستم جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و در نهایت پیروزی وآزادی شما سرفراز و جایگاه ولایی در ایران آزاد بعد از حکومت آخوندی خواهید داشت.
شنیده می شود در بین شما افراد اسلامی از گروه های تروریستی حسن نصرالله حزب الله لبنان،حشده شعبی از عراق حاجی آمری و غیره حضور دارند. افسران ، درجه داران و سربازان وطن پرست اجازه ندهید در صف شما اجنبی (خارجیان) به هموطنان ، پدران ،مادران خواهران و برادران شما تیراندازی کنند و خون آنها بریزند.وظیفه شما است آنها را شناسی خودتان مجازاتشان نمایید.
با آرزوی پیروزی حق بر باطل.
برادر و همقطاران شما.

علی اصغرخسروی

 

 

Visits: 65