Home / پانل آزاد / اوضاع خاورمیانه به طور عموم و جنگ اسرائیل بطور اخص

اوضاع خاورمیانه به طور عموم و جنگ اسرائیل بطور اخص

یارسانمدیا

١٢م ژاونیە ٢٠٢٤ م

 

خاور میانه بشکل یک کوی باروت در آمده از جمله جمع شدن کشتیهای جنگی ناوگانه های مختلف از کشور های دور و نزدیک و کماکان ارسال می شود. این شناورهای دربایی شتابان برای حضور خود بسوی دریا و بنادر مهم و گذرگاههای کشتیهای باری و تجاری جهان سرازیر شده اند. این تحرکات غیر عادی در دریا های خاور دور و خاور میانه علائم خطر بروز جنگ را متحمل تر می کند.دراین بین جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای نیابتیش منجمله نیروهای یمنی (حوثیها) ترافیک و تردد کشتی رانی را مخطل وپی‌در پی به بهانه حمایت از مردمان فلسطین به اصطلاح جبهه مقاومت بی ثباتی و امینت گذر گاههای کشتی رانی دریائی را پر مخاطره نموده است، حملات متعدد موشکی وپهپادی به کشتیهای تجاری تا بحال جهان شاهد چندین نمونه از آن بوده است .
تداوم این چنین تعارضات و تجاوزات آشکار کاسه صبر کشورهای ذینفع را لبریز و ممکن است در صورت رویا روی منجر به مقابله به مثل شود ، در آن صورت مهار ناوگانه های مسلح به سلاحهای کشتار جمعی (اتمی) و شیمیایی از کنترول خارج شود . آنموقع هیچ قدرتی توانایی جلو گیری از این فاجعه ندارد.
اگر این اتفاق بوقوع به پیوند زندگی در دریا و خوشکی برای جامعه بشریت جهنمی بیشتر نمی ماند.چند سال قبل در مقاله ای نوشته ام چنانچه جمهوری اسلامی در ایران حکومت کند دنیا کماکان پر آشوب و آبستن حوادث است،!
جمهوری اسلامی فتیله آغشته به بنزین را در دست درد،بوسیله گروه های نیابتیش می تواند دنیا را بسوی جنگ جهانی سوم سوق دهد.
البته جمهوری اسلامی قبل از اینکه بتواند دست به اقدامی مخرب بزند ، وسیله کشوره های غربی تمام مراکز مهمش از جمله اورانیوم غنی شده و تمام پالایشگاههای نفتیش و مرکز عمده ارتشی رضا شاه و محمد رضاشاه فقید بنیاد نهاده و ساخته اند و تمام پایگاه موشکی که به آن دلخوش داردنابود می شود.
آقایان رهبران عمامه بسر ایران را ویران شده روی دست ملت بیچاره ومردم فلاهکت زده می گذران و خودشان به کشور مادرشان اگر باقی بماند عراق بر می گردند.
این چندین باره است آخونده ها این موضوع را گفته اند که اگر قرار باشد ما حکومت را از دست بدهیم ایران را چون یک ویرانی سوخته تحویل مردم ایران می دهیم.
به اذعان و اعتراف چند نفر از جمهوری اسلامی تونل‌های باریکه غزه با پول ملت ایران برای عملیات حماس و جهاد ساخت شده است و تمام تجهیزاتو تسلیحات به پول ملت ما خریداری شده و در اختیار حماس ،جهاد و حزب اله لیبنان می باشد. و مردم در فقر مالی و معیشتی با گرسنگی و نداری دست و پنجه نرم می کنند.
چنانچه جمهوری اسلامی از حمایت لجستگی نظامی ومالی به سازمانهای فوق الذکر دست بردارد امکان دارد طرف چند هفته بین اسرائیل و مردم فلسطین آتش بست و صلح بر قرار شود.
به هیچ وجه نیروهای مقاومت با این جنگ گریز و حملاحات در تونل با پول ایران نمی تواند اسرائیل را شکست دهد.
و اسرائیل نیز نمی تواند نیروهای مقاومت را نابود کند. تنها راه چاره بین دو ملت خاتمه جنگ زندگی با همزیستی مسالمت آمیز می باشد .چنانچه ده سال دیگر ملت فلسطین و اسرائیل از همدیگر بکشند ، بی نتیجه است فقط انسان‌های بیشتر از طرفین کشته می‌شوند .
جمهوری اسلامی هر از گاهی بخاطر انحراف اذهان عمومی و فریب مردم ایران ثناریو تازه ای مانند انفجار کرمان در سال گرد قاسم سلیمانی سینما رکس آبادان بنمایش می گذارد.
من بعنوان یک ایرانی وطن پرست از احد ملت شریف ایران میخواهم بی اعتناء بشغل و مقام خویش اعم از کارمند و کار گر ارتشی و سپاهی و نیروهای بسیجی و امنیتی و انتظامی و اصناف مختلف از جمله شرکت نفت ، ترانسپورت سنگین و سبک معلمان و دانش آموزان دانشجویان دانشگاهیان دست به یک اعتصاب عمومی بزنید ‌گوش به تهدیدات آخوند ها ندهید . با حمله به مراکز عمده چون رادیو تلویزیون ،بیت رهبری تمامی مکانهای دولتی کار رژیم را یکسره ‌خودتان را از زنجیر اسارت دژخیمان جمهوری اسلامی برای همیشه رها سازید.

علی اصغر خسروی

١٢م ژانویە ٢٠٢٤م

Visits: 33