Home / پستهای تازە / شرکت کمیته کشوری سوئد در تجمع” نه به خشونت علیه زنان”

شرکت کمیته کشوری سوئد در تجمع” نه به خشونت علیه زنان”

روز یکشنبه 11 نوامبر 2018 در میدان سرگلستوری تجمع بسیار باشکوهی با حضور تعداد کثیری از شهروندان استکهلم و اطراف آن برگزار شد. پیام این تجمع نه به خشونت بویژه علیه زنان بود. آقایان پیام اژبر، کاوه کریمی، جواد تناسام و فرشید سلطانی از اعضای کمیته کشوری سازمان دموکراتیک یارسان در این تجمع حضور یافته و به نمایندگی از سازمان مخالفت خود را با هرگونه خشونت علیه زنان، کارگران، معلمان، اقلیتهای مذهبی و تمامی شهروندان ساکن کردستان و ایران که توسط حکومت اسلامی ایران روا داشته می شود، اعلام داشتند.


بازدیدها: 1412