Home / مقالە (page 10)

مقالە

یاری و کمک بە دموکراسی و دموکراتیزاسیون

یارسان مدیا     Democracy assistance and democratization دانشگاە برگن دانشکدە علوم سیاسی تطبیقی پاییز ٢٠١٢ امیر سلیمی قسمت نهم   یک کمیسیون فنی باید فوراً به منظور بهبود استقرار ...

Read More »

اصالت یا عدم اصالت و انسان اصیل

یارسان مدیا به قلم: امیر سلیمی قبلا از اینکە وارد اصل مطلب مورد نظر بشوم ضرور می‌دانم کە در مورد اصالت و عدم اصالت و مفاهیم آنها با یاری گرفتن ...

Read More »

یاری و کمک بە دموکراسی و دموکراتیزاسیون

یارسان مدیا Democracy assistance and democratization دانشگاە برگن دانشکدە علوم سیاسی تطبیقی پاییز ٢٠١٢ امیر سلیمی قسمت هشتم نقش قضات و وکلاء (حقوقدان) در ایجاد و استقرار امنیت و صلح ...

Read More »

“نقش داستان دخترک کبریت فروش در جنبش فکری زنان در ایران و یارسان”

یارسان مدیا به قلم: بهاره محمدپور تولابی دخترک کبریت‌فروش (Den Lille Pige med Svovlstikkerne) نام داستان کوتاهی از نویسنده مشهور دانمارکی، هانس کریستیان آندرسن است که نخست در دسامبر ۱۸۴۵ ...

Read More »

یاری و کمک بە دموکراسی و دموکراتیزاسیون

  یارسان مدیا 12.03.22   Democracy assistance and democratization دانشگاە برگن دانشکدە علوم سیاسی تطبیقی پاییز ٢٠١٢ امیر سلیمی قسمت هفتم اقتصاد افغانستان فاقد رشد است. 12 سال از سرنگونی ...

Read More »

یک بام و دو هوا (استاندارد دوگانە) فرد یارسانی

یارسان مدیا ‏22‏/02‏/23   متعاقب افشای فایل صوتی گفتگوی خصوصی هنرمند و خوانندە  ناصر رزازی با شخصی دیگر (تاکنون مجهول الهویە) جانی تازە بە حساب‌های کاربری شخصی اشخاص یارسانی در ...

Read More »

یاری و کمک بە دموکراسی و دموکراتیزاسیون

    Democracy assistance and democratization دانشگاە برگن دانشکدە علوم سیاسی تطبیقی پاییز ٢٠١٢ امیر سلیمی قسمت ششم ٢) بی‌سوادی: بی‌سوادی و نادانی بزرگ‌ترین چالش مردم است. تعداد زیادی از ...

Read More »

پژواک کلامهای گروە گروە در سرودە “اصحاب کهف” پرتو

یارسان مدیا 03.02.2022 نویسندە: امیرسلیمی درست و مناسب می دانم کە در این مطلب اعلام کنم کە من اهل ادبیات ، مخصوصا شعر، نیستم و از اولویتهای من نیست، اما ...

Read More »

21 بهمن سال 1352 ، برگی از تاريخ زرين ايران، چرا بدست فراموشي سپرده شده است؟

یارسان مدیا 27.01.2022 ن: علی اصغر خسروی چند ناسپاسی است دلاورانی كه سرزمين ايران را پس از چند دهه از تصرف رژيم  بعث عراق در آوردن و دوباره مطابق قرار ...

Read More »

یاری و کمک بە دموکراسی و دموکراتیزاسیون

  Democracy assistance and democratization دانشگاە برگن دانشکدە علوم سیاسی تطبیقی پاییز ٢٠١٢ امیر سلیمی قسمت پنجم آرن استرند ادارە سیاسی حکومت را به شرح زیر توصیف می‌کند: . حکومت ...

Read More »