Home / برگه درخواست عضویت

برگه درخواست عضویت

برگه درخواست عضویت

یارسانیان و دیگر آزادیخواهان گرامی

قبل از اینکه درخواست عضویت خود را پر کرده و بفرستید، لطفاً برنامه، اساسنامه و اصول سازمان دمکراتیک یارسان (سدی) را مطالعه کنید. با فرستادن این فرم درخواست، شما به ما این اطمینان را میدهید که با ارزشهای و خواستهای این سازمان آشنا هستید و هیچ‌ گونه تضادی با آنان ندارید و برای به تحقق پیوستن اصول و اهداف این سازمان به‌ عنوان عضو حزبی همراه ما خواهید بود


اما، در این فورم اماکن نگارش نسخە کامل برنامە و اساسنامە سازمان وجود ندارد، لطفا برای خواندن این سند بە صفحە اول سایت مرجعە، یا این لینک را باز کنید


بە لینک زیر مراجعە کنید

کینک برنامە و اساسنامە سازمان دمکراتیک یارسان .
اسم و مشخصات خود را با انگلیسی و دقیقدا شبیه کارت شناسایی خود وارد کنید
وضعیت اقامت در خارج از کشور
محل تولد: کشور، استان، شهر و یا روستا لازم است کە نوشتە شود.
داشتن یا ارائه مدرک تحصیلی اجباری نیست
لطفا آدرس الکترونیک (e-mail) خودتان را اینجا وارد کنید
لطفا به طور مختصر دلیل پیوستن خود را به این سازمان را شرح دهید. تمام اطلاعات در مورد شما محفوظ میباشد.

بازدیدها: 751