Breaking News
Home / صدرا میرزایی

صدرا میرزایی

شرکت صدار میرازائی، یار سازمان دمکراتیک یارسان در تظاهراتی در حمایت از جوان یارسانی رضا رسایی

یارسانمدیا ‏09‏ دسامبر‏ 2023 شرکت صدار میرازائی، یار سازمان دمکراتیک یارسان در تظاهراتی در حمایت از جوان یارسانی رضا رسایی در تاریخ 9.12.2023 درهامبورگ روبروی سفارت جمهوری اسلامی ایران.   ...

Read More »

نجوایی از پیربچه‌ترین فلسفه سیاسی اجتماعی

  مقدمه شمعی روشن است از جنس واژه؛ برای زنده نگه‌داشتن یادها، سپس یکسالگی تولد دیرهنگام و مرگ زودهنگام خیزش (آخیز) انقلابی زن زندگی آزادی. – واقعا برخی چیزها از ...

Read More »