Home / مقالە

مقالە

تسلیت به خانواده های که عزیزانشان از دست داده اند.

یارسان مدیا ٢٣.٠٩.٢٠٢٢ با درود فراوان به روح پاک جانباختگان راه آزادی ، عرض تسلیت به خانواده های که عزیزانشان از دست داده اند. وصمیمانه ترین دروده هایم نثار قدم و زحمت متعرضانی می کنم بادست خالی در مقابل گلوله مزدوران جنایتکار حکومت اشغالگر  جمهوری اسلامی حاکم بر ایران سینه سپر نموده جانشیرین را در راه آزادی فدا می‌کنند . من بعنوانیک هموطن کورد از جامعه مظلوم یارسان  می خواهم توجه خواهران ، برادران ،پدر و مادرانی در عرصه  میدان نفس رااز نیروهای پشتیبان حکومت فاشیستی اسلامی می باشند گرفته اندبه چند نکته مهم جلب نمایم . ۱– با تهاجم برق آسا مراکز رادیو تلویزیون ها در هر شهر کوچک و بزرگی تصاحب در اختیار بگیرند از اذیت و  آزارکارمندان پرهیز نمایند و آنها را تشویق به همکاری کنند. ۲–قرارگاه های نیروها انتظامی اعم از پلیس و بسیج و پاسدار را خالع سلاح کنید ، بدون تعارض به مامورینی که در راستای همکاری با مردم آزادانه به جمع شما می پیوندن. ۳–تصرف پادگانهای نظامی که نیروهایش برای دفاع از مام میهن و حفظ جان و ناموس مردم استخدام شده اند  خیلی مهمه توضیح لازم است بوسیله اشخاص مجرب با پرسنل فرمانده هان پادگانها ارتباط برقرارکنند،  تا از خونریزیجلوگیری شودبا آرزوی پیروزی حق بر باطل. برادر سرباز شما علی خسروی بازدیدها: 15

Read More »

حق آزادی زنان در ایران

  یارسان مدیا ‏21‏ سپتامبر‏ 2022 ن: شهلا عباسی خانواده که اولین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی می باشد و زنان یکی از ارکان اصلی این نهاد فرهنگی و اجتماعی بسزای می ...

Read More »

پیکار با جمهوری اسلامی توأم با بە پیش بردن جامعە بە سوی تجدد

  یارسان مدیا ‏21‏ سپتامبر‏ 2022 ن: امیر سلیمی مبارزە ( چە بعنوان مخالف و چە بعنوان اپوزیسیون در درون ساختار نظام)  نیروهای سیاسی علیە جمهوری اسلامی بیشتر بر محور ...

Read More »

ڕەدەوکردن سەرپووش ئسڵامی، جوورێک لە مقاومەت(ژینا ئەمینی جوور نموونە)

  یارسان مدیا ‏20‏ ئەیلوول‏، 2022 ن.حشمەت خوسرەوی قەیەخکردن هەق زنەی لە ئنسانەیل ئازادیخواز و ڕادیکاڵ(مەخسووسەن ژنەیل) لە دەوران پڕ لە تاوان نزام تروریستی و دینیی جموری ئسڵامی لە چوار ...

Read More »

جنگ روسیه و اوکراین

یارسان مدیا ‏22‏.09‏.15 ن: علی اصغر خسروی حمله ناگهانی وبرق آسای ارتش اوکراین و باز پس گیری مناطق اشغالیوسیله ارتش روسیه در ماه فبرواری تا بحال موجب تعجب اذهان عمومیجهانی ...

Read More »

سازمان و مدیریت

  دانشگاە OsloMet اجتماعی علوم دانشکدە م ٢٠٢٢ بهار ٣ قسمت یارسانمدیا  ٤ سپتامبر٢٠٢٢ م امیر سلیمی امور مربوط بە دیجیتال، فرآیند تغییرات مرتبط در یک کسب و کار است. ...

Read More »

“دفاع از کدام حق جنسیتی؟”

  یارسان مدیا ‏چهارشنبه‏، 31‏ اوت‏ 2022 “دفاع از کدام حق جنسیتی؟” “حق برگزیده آگاهانه یا تقلیدی که پنداشته می‌شود حق است؟” توضیحی درباره تصویر و دیدگاهی کوتاه در مورد ...

Read More »

مقاومەت سەرسپردەگەیل یارسان، نمادێگ ئەڕا تێکووشان ئیمڕووی

یارسان مدیا 30.08.2022 ن.حشمەت خوسرەوی ئەوەل و ئاخرم یار بەش یەکم پێشوەتن سەرسپردەگەیل یارسان فرەتر لە ١٤٠٠ ساڵە، وەرانوەر وە لایەنگەیل ستەمکار مقاومەت کەن. مەردم یارسان هاوزەمان وەگەرد هاتن دین ...

Read More »

ازترور کسروی تا سلمان رشدی، میراث شوم ملایان و دین فروشان 

یارسانمدیا 13 اوت 2022 م مسئلە ترور مخالفان و کشتار دگراندیشان هموارە از موارد اساسی و مهم مورد اشارە توسط منتقدان دین اسلام بودە است. مخالفان دین اسلام همانند آتئیست‌ها ...

Read More »