Home / آرشیو سدی / “هشتم مارس روز جهانی زن پیروز باد”

“هشتم مارس روز جهانی زن پیروز باد”

یارسان مدیا
‏2022‏-03‏-07

“آخیز/برخاستن/رستاخیز مجدد زن یاری”

براساس عادات مرسوم نهادهای مدافع حقوق بشری و مدنی و احزاب و جریان‌های سیاسی، سازمان دمکراتیک یارسان باور ندارد که تنها مطابق نامگذاری در تقویم‌ها از آن موارد خاص نام برده و دفاع و حمایت بعمل آورد، لیکن با توجه به حافظه تاریخی اذهان عمومی که بطور معمول تحت تاثیر رسانه‌های ارتباط جمعی در اوقاتی مشخص قرار می‌گیرند گاهی هم طبق گاهشمار رسمی جهانی روزی به مناسبتی مختص خود ثبت شده، سخن خویش را بازگو می‌کند. همانگونه که اکثراً مطلع هستیم تقویم میلادی به پیشواز هشت مارس یعنی روز جهانی زن می‌رود که روزگاری در چنین روزی پس از کوشش‌های مداوم زنان جهان به برخی حقوق برحق ولی ابتدایی خویش دست یافته‌اند. در جغرافیای خاورمیانه به طور عام و در اقوام، ملل و اتنیک‌های مختلف ساکن ایران از جمله کُردستان در حالی به پیشواز روز زن می‌رویم که شاهد نه تنها مورد تبعیض‌های فاحش از جمله: جنسیتی، اقتصادی، حقوقی، سیاسی و سایر آزادی‌ها و استقلال‌های فکری، فلسفی، فردی و اجتماعی قرار می‌گیرند، بلکه با توجه بر دستگاه حاکم و قوانین منصوب خود از یک سو و از سوی دیگر نقش و تاثیر و استفاده فرهنگ غالب دینی (اسلامی/شیعی/سُنی) در نظام هنجارهای هم خصوصی و هم عمومی، نیز سربرآوردن انواع و اقسام ناسیونالیسم‌های کور معکوس که جنبه و تاثیر عقبگرد و انحطاط بر نظام باوری و عقیده‌ای فردی و جمعی داشته، موجب سانسور و قتل‌های ناموسی و سرکوب زنان در خانه، و چه در محل کار و در ملا عام گشته است. در جامعه‌ی یارسان نیز برعکس نظام باوری، فکری، فلسفی و جهانبینی خاص خود یعنی یاری که در اعصار مختلف ردپای  مثبت و عملی زنانی از جمله: خاتون جلاله، خاتون رمزبار، خاتون نرگسه، خاتون آتُسا و غیره در کارنامه اندیشه‌ای خود دارد، اما در جامعه‌ی کنونی یارسان زنان چنان باید و شاید نقشی نداشته، نتوانسته و نمی‌توانند ایفا کنند. گرچه می‌شود از دلایل ناگوار این مهم بسیاری موارد از جمله: تبعیض و ستم سیاسی نظام حاکم، بست فکری، فرهنگی زیستگاه اجتماعی خارج از خود، و از سوی دیگر حذف زنان در نظام بیا و بس، شورا، شرط و اقرار یاری و کار تیمی از سوی اکثریت نهادها و خاندان‌هایی که دارای پایگاه‌هایی اجتماعی در میان عامه یارسان هستند، همچنین عدم همکاری و کوشش‌های لازم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی زنان برشمرد؛ اما هیچ کدام از موارد فوق برای جان بخشیدن دوباره به روح و ذات حقیقی زنان، بخصوص زن یارسانی از پیشینه‌ای فکری و عملی برخوردار است، قابل توجیه نخواهد بود.

سازمان دمکراتیک یارسان جدا از اینکه جایگاه مساوی زن را در عرصه‌های مختلف زیستی، اجتماعی، فکری و فرهنگی را بر شمرده، بلکه نقش سیاسی و حقوقی ایشان را نیز در تمامی سطوح مختلف سازمانی خود از جمله طرفدار، کادر و سطوح رهبری در برنامه و اساسنامه، اصول چهارگانه و نقشه راه سیاسی خود مشخص و در عمل هم مداوم دفاع بعمل آورده است. سدی باور دارد زنان یارسانی ساکن جامعه مادر در عرصه‌های مختلف از جمله عرصه‌ی اقتصادی نخست می‌بایست مشارکت مداوم و فعال داشته، سپس در جهت حذف و رفع مالکیت خصوصی بر ابزار تولید جمعی گام برداشته، همچنین در حوزه‌های اهم از جمله نظام آموزشی، بهداشت و درمان، حمل و نقل و وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌ای نقش خویش را چه به شکل عملی و نظری ایفا کرده و از سوی دیگر، زنان یارسانی ساکن خارج از جامعه مادر چنانکه در میان اجتماع نقش خویش را تا حدود زیادی به دست آورده در خانه و محیط خصوصی هم تلاش مستمر و بیشتر در جهت مساوات فردی فکری و جسمی کنند.

جدا از آنکه محتوای متن مربوط است به بیان دیدگاه سیاسی، حقوقی سازمان نسبت به این روز بخصوص، سازمان دمکراتیک یارسان در ماه‌های آتی به پیشواز کنگره‌ی پنجم خود یعنی کنگره “آخیز یاران/استکهلم” می‌رود، از این رو شورای مرکزی سازمان از زنان آزادی‌خواه، عدالت‌طلب یارسانی در داخل جامعه مادر می‌خواهد تا جدا از کوشش مستمر خود در عرصه‌های مختلف از طریق راه‌های ارتباطی مختلف از جمله آدرس‌ها و آی‌دی‌های مختلف تشکیلاتی با تشکیلات مخفی ارتباط و همکاری لازم بعمل آورده و آندسته از زنان دلسوز ساکن خارج از کشور که باور به انجام وظیفه‌ی تاریخی و اجتماعی خود دارند، در عرصه‌ی سیاسی و حقوقی با سازمان دمکراتیک یارسان همکاری کنند تا در راه رسیدن به خواسته‌های بر حق خویش همه با هم گام‌هایی محکم‌تر برداریم.

سازمان دمکراتیک یارسان

شورای مرکزی

۳ مارس ۲۰۲۲

Visits: 49