Home / بیانیە فارسی / پیام تبریک کمیسیون زنان سازمان دمکراتیک یارسان به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن

پیام تبریک کمیسیون زنان سازمان دمکراتیک یارسان به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن

یارسنامدیا
٧م مارس ٢٠٢٣م
اگرچه هشت مارس روز جهانی زن است و نگرشی جهانی باید به این موضوع داشت ، اما انقلاب زن ،زندگی، آزادی( ژن ژیان ئازادی) در ایران ما را وا می دارد که امسال هشت مارس را تنها در جغرافیایی ایران واکاوی کنیم.
 از عهد باستان تا به امروز، سرنوشت زن در جامعه ایران به گونه های متنوعی رقم خورده است. جامعه زنان در ایران به ندرت در اوج عزت و اکثرا در حضیض ذلت دست خوش نوسان بوده و همواره تحت ظلم سیستم مردسالار بوده است. سیستم های مردسالار چه قبل از جمهوری اسلامی در ایران و چه امروز در عصر حکومت اسلامی این سرزمین، با نگرشهای بسیار محقرانه تعریف زن و جایگاه زن را به خورد جامعه داده اند. تا قبل از آمدن خمینی نگرشی در جامعه قالب بود که زن را عنصری زیبا، افسونگر، تنوع‌آفرین و گذراننده اوقات فراغت مردان می‌دانست. نگرشی که زن را همچون پیچک ضعیفی معرفی می‌کرد که تاب هیچ مقاومتی در مقابل طوفان حوادث را ندارد و انتظار هیچ کار جدی و مهمی از او نمی‌رود. بعد از آمدن خمینی این نگرش نه تنها به قوت خود باقی ماند، بلکه بردگی زن برای مردان، تبدیل شدن زن به ملک و ناموس و کارخانە تولید فرزند برای ادامه نسل خانواده به صفات زن اضافه‌ شد ،و در کل زن بیش از پیش به وسیله ای برای بقای مردان تبدیل شد.
اما در خلال ستم و حملات سیستم های مردسالار برای سرکوب جامعه زنان، همواره زنانی آگاه و مبارز از دل جامعه در نقاط مختلف ایران از کردستان تا تهران و زاهدان، برخواسته اند و بعد از سالها مبارزه برای رهایی از چنگال سیستم مردسالار، امروز انقلاب زن، زندگی، آزادی را رقم زده اند. انقلابی که نه تنها زنان، بلکه اکثریت مردان را هم با خود همراه کرده است. امروز که بیش از هر برهەی تاریخی در ایران زنان مورد حمله سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند، اعم از کودک همسری، تجاوز، زندان و در آخرین پلان شوم حکومت علیه زنان، حمله تروریستی-بیولوژیکی به مدارس دخترانه از طریق مسمون کردن دختران در شهرهای مختلف ایران است که نشان از هدف جدی رژیم برای حذف فیزیکی و معنوی زنان در جامعه است.
زنان به عنوان پیشقراول خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی، جامعە جهانی را به حرکت علیه ستم و دیکتاتوریت جمهوری اسلامی درآورده اند و تأثیر این انقلاب بر کشورهای خاورمیانه به زودی خود را نشان خواهد داد. بر کسی پوشیده نیست که اکثریت مردان آزادیخواه ایران با خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی همراه و همگام هستند و این همگامی زنان و مردان نوید آگاهی جمعی و اتحاد را میدهد .
امسال هشت مارس با خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی در ایران توأم شده است و زنان مبارز تا رسیدن به همه مطالباتشان و گذار از جمهوری اسلامی به مبارزات خود ادامه می دهند. کمیسیون زنان سازمان دمکراتیک یارسان ضمن تبریک هشت مارس روز جهانی زن به تمامی زنان مبارز جهان، بر این باور است که مطالبات زنان در ایران تنها در آزادی بیان، آزادی پوشش و حقوق پیش پا افتاده نیست، بلکه خواست و مطالبه زنان باید حضور فعال زن در تمام عرصه های مدیریتی و رهبری باشد. زنان باید در سیاستگزاری حکومت ها، احزاب و سازمانها نقش اصلی را ایفاء و پایه گذار سیاست های کلان جامعه باشند. پتانسیل زنان نباید را در چهار چوب جنبش های کوچک زنان و یا انجمن ها و کمیسیون ها محصور شود ، همینطور جامعه و مردان باید به این واقعیت طبیعت اعتراف کنند که زن آفریننده جهان است و پتانسيل های عقلانی زنان می تواند جهانی نو، همراه با تکنولوژی‌ و اقتصادی پرقدرت را مدیریت کند و همینطور جهانی عاری از خشونت و بی عدالتی را پیش رو بگذارد.
کمیسیون زنان
سازمان دمکراتیک یارسان
٧م مارس ٢٠٢٣

Visits: 157