Home / پستهای تازە / اعتصاب معلمان کرماشان بدلیل معوقات

اعتصاب معلمان کرماشان بدلیل معوقات

یارسانمدیا
۲۴.۱.۲۰۲۴

مدت یک هفته است که معلمان  هنرستان هنرهای زیبای پسران کرمانشاه واقع در محله ناسیونال کرمانشاه به دلیل عدم پرداخت حقوق و دست مزد معوقه  اقدام به اعتصاب و عدم حضور در جلسات کلاس های درسی نموده اند.
معلمان  ۳۰ درصد افزایش حقوق مطالبه نموده و اعلام کرده اند تا زمان رسیدن به این خواسته از شرکت در کلاسهای درس امتناع مینمایند.
لازم به ذکر است معلمان این هنرستان هر چند ماه یک بار حقوق دریافت میکنند.
اکنون دانش آموزان یک هفته است یا در مدرسه حضور نمیابند و یا اینکه بدون معلم در کلاس حاضر میشوند این درحالی است که در ابتدای سال نیز دانش آموزان به مدت دو ماه فاقد کتاب و معلم بوده اند.
اکنون و با فشار مسئولان هنرستان و آموزش و پرورش معلمان تهدید به اخراج و فسخ قرارداد شده اند.

Visits: 16