Breaking News
Home / بیانیە فارسی / بیانیە جبهە مردمان ایران درمحکومیت کشتار چهار جوان رشید وطنمان توسط دژخیمان جمهوری اسلامی

بیانیە جبهە مردمان ایران درمحکومیت کشتار چهار جوان رشید وطنمان توسط دژخیمان جمهوری اسلامی

 

یارسانمدیا
‏29‏ ژانويه‏ 2024

یارسانمدیا

‏29‏ ژانويه‏ 2024

 

برای پایان اعدام جوان‌ها و کشتار خاموش کل مردم ایران فقط یک راه وجود دارد و آن آغاز دوباره انقلاب ملی است.

جمهوری ننگین اسلامی از اعدام‌ها بعنوان ابزار جهت ترساندن جوانان استفاده می‌کند، اما باید بگوییم که خود به شدت در ترس و وحشت از خروش دوباره جوانان است. ماشین سرکوب این رژیم، قرون وسطایی هیچ مرزی را نمی‌شناسند، چرا، چون متاسفانە هم سازمان ملل و هم کشورهای بنام دمکراتیک در دنیا چشمان‌شان را در مقابل این قاتلان بستەاند و این نوع سکوت باعث افسار گسیختگی این جانیان دوران شدە است. مردمان سرزمین ایران بیهودە نبایستی منتظر هیچکس و هیچ کشوری باشند، بلکە این خودشان هستند کە بە سرنوشت و آیندە خویش رقم خواهند زد و این رژم سراپا فاسد را بە زباله‌دان تاریخ خواهند فرستاد. جبهە مردمان ایران متشکل از سازمان‌های زیر از آحاد ملت ایران می‌خواهند کە بە پا خیزند و در مقابل این رژم ددمنش قیام کنند، تا بیشتر از این خون جوانان‌مان ریختە نشود.

جبهه مردمان ایران این جنایت هولناک را محکوم می‌کند و بە خانواده‌های داغدار آنها تسلیت میگوید و به آدم کشان ولایت ضد بشری ولایت فقیه می‌گويد که در آغاز دوباره خروش برای فرو ریزی کامل نظام ظلم و فساد، بهمراه هم پیمانان سياسی خود یعنی:

“جبهه پايداری بلوچ”

“سازمان دمکراتیک یارسان”

“جنبش‌ جوانان ایلام، قهرمانان ایران”

و “جنبش‌ آذربایجان”

پیش‌قدم خواهیم بود تا این خروش دوباره چه بسا پایان جمهوری ننگین اسلامی باشد.

پاینده ایران و ملت‌ ایران

جبهه‌ مردمان ایران

۲۹ ژانویه ۲۰۲۴

Jebeh Merdoman Iran

Visits: 13