Breaking News
Home / بیانیە فارسی / بەیاننامەی کوتایی کونگرەی نائاسایی” فوق العادە” سازمان دموکراتیک یارسان, بیانیه‌ی پایانی کنگره فوق العاده سازمان دمکراتیک یارسان

بەیاننامەی کوتایی کونگرەی نائاسایی” فوق العادە” سازمان دموکراتیک یارسان, بیانیه‌ی پایانی کنگره فوق العاده سازمان دمکراتیک یارسان

 

یارسانمدیا
‏2022‏.12‏.12

بەیاننامەی کوتایی کونگرەی نائاسایی” فوق العادە” سازمان دموکراتیک یارسانPDF

بیانیه‌ی پایانی کنگره فوق العاده سازمان دمکراتیک یارسانPDF

یوتوبوری ١٠ دسامبر ٢٠٢٢

بنەوای ئەرزشی و فکری شووڕش”ژینا”، رنسانس ئەزنەو لە داڵک بیین کەرامەت ئنسانە لە ناو خاک ئێران. شوئارەیل سیاسی و ئشتمایی و ساختارشکن شووڕش “ژینا” فەراتر لە وێژمان ئایدئولوژی و حزبایەتین.

تەمام پێکهاتە و بەشەیل مەدەنی جەمگە وێژمان خوەیان لە سەر پەیام، لویتکەی فکری و ئەرزشەیل ئی شووڕشە پێناسە کەن.

سەربار ئەوەیکە شوئار بنەڕەتی ئی جمشت مەردمییە هەڵگر کلیل واژەگەیلێگ جوور ” ژن ، ژیان و ئازاد” ییە، وەلێ وە پێناسە و زوانێگ سادە یانێ: خودموختاری ئشتمایی و سیاسی و فەراهمکردن دەروەچ و بەستەرێگ سازگار ئەڕا پێشکەفتن ئنسان لە جەمگە و ماف پراکتیزەکردن ئازادییەیل بنەڕەتی.

مەردم یارسان بینەسە بەشێگ گرنگ و کاریگەر لە دروس بیین و هەرلێوا پرووسەیل سیاسی و ئشتمایی و ئەکتوورێگ جدی و شووندانەر لە جـمشت” ژینا”.

سازمان دموکراتیک یارسان وە پشت بەسان وە ڕەساڵەت تاریخی و سیاسی خوەی و کەڵک وەرگرتن لە وەسیلەیل موبارزاتی لە هەلوومەرج ئەلان، توانستگە چ وە شکڵ موستەقیم و چ قەیر موستەقیم لە پاڵ مەردم درێژە وە تێکووشان خوەی بیەیت.

شەورای مەرکەزی هەڵوژیاگ کونگرەی پەنجم” کونگرەی ئاخێز یاران” و یاران سەر وە تەشکیلات سازمان وە لەوەرچەووگرتن ئاڵوگوڕەیل سیاسی ناووڵات لە ماوەی دوو مانگ وەرین، جارێ ترەگ وە هەوەجە زانستن کاروبارەیل تەشکیلاتی، سیاسی و تەبلیقاتی سازمان بخەیتە ژێر زەڕەبین و شیکاری ئەڕایان بکەیت.

تەشکیلات سازمان لە شوون شیکاری و تەحلیل ورد و دەقیق سیاسی و کرداریی، شورای مەرکەزی وەو نەتیجە ڕەسی ک تەرکیبێگ لەیوا لە بار کەیفیەت و کەمیەت نەتواستیەس لە ڕەوش ئێسەیی وە شکڵێگ چالاک و قەوی کاریگەری لە سەر ئاڵوگوۆڕەیل سیاسی داشتوویت.

هەر وەی دەلیلە، یاران بەسان کونگرەی نائاسایی” فوق العادە” وە ڕێ چارەیێگ پراکتیکی و ئاڵترناتیڤێگ گونجیاگ ئەڕا دوورسکردن ئاڵوگۆڕێک  لە بەدەنە و ساختار شەورای ڕەهبەری وە هەوەجە زانستن.

دەس ئاخر کونگرەی نائاسایی سازمان لە هەڵکەفت ١٠ دسامبر ٢٠٢٢ زایینی، وە بەشداری زوورم ئەندامەیل شورای مەرکەزی هوڵوژیاگ کونگرەی پەنجم و هەرلێوا یاران تەشکیلات لە دەیشت وڵات لە شار یوتوبوری وڵات سوئد وەڕێوە چی. لە دویای باس و گفتگوگویەیل سازمانی- سیاسی، شورای مەرکەزی کونگرەی وەرین” کونگرەی ئاخێز یاران” هەڵوەشیاوە و  لەیوا شەورای مەرکەزی نوو لە هەڵوژاردنێگ دموکراتیک هەڵوژیا.

شەورای مەرکەزی لە شوون مەشوەرت و گفتگوویێگ کوڵ، ڕابەری هاوبەش لە چوارچوەی دەنگدانێک دموکراتیک هەڵوژان.

ناو ئەندامەیل شەورای مەرکەزی :

١.ئەحمەد مرادی

٢.حوسەین خەلیفە

٣.گووران فەرەج

٤.مەنووچەر عەزیزی

٥.هووشەنگ خوسرەوی

٦.ئارش یووسفشاهی

٧.ئەقباڵ زارع

٨.عەلی عەسکەر خوسرەوی

٩.قەنبەر چیان

١٠.عەلی مهرابی

١١.مهرەنگیز نعمەتی

١٢.فەرەناز فەتحی

١٣.ئدریس مهرابی

١٤.مستەفا ئەکبەری

١٥.دڵشاد قوبادی

١٦.سام ئەڵقاسی

١٧.ئەمیر سەلیمی

١٨. بەشێر ئەمیر خانی

١٩.حشمەت خوسرەوی

٢٠.فرامەرز ڕەزائی( یار جێگر)

٢١.بەرزوو خوسرەوی(یار جێگر)

٢٢.ناوخاس نەزەری(یار ئفتخاری شەورایی مەرکەزی)

یارەیل خوار وە دەنگ شورای مەرکەزی ئەڕا ڕابەری هاوبەش سازمان هەڵوژیان:

١.عەلی مهرابی

٢.مهرەنگیز نعمەتی

٣.بەشێر ئەمیرخانی

٤.مەنووچەر عەزیزی

٥.حوسەین خەلیفە

٦.ئەحمەد مرادی

٧.ئەمیر سەلیمی

بیانیه‌ی پایانی کنگره فوق العاده سازمان دمکراتیک یارسان

گوتنبرگ، ۱۰. دسامبر ۲۰۲۲

هسته ارزشی و فکری انقلاب ” ژینا ”  همانا نوزایی کرامت و حیثیت انسان در سرزمین ايران است.  شعار های سیاسی و اجتماعی ساختارشکنانه انقلاب ” ژینا ” فرا ایدئولوژی و حزبی است.  تمام طبقات و اقشار اجتماعی جامعه خود را با مضامین، پیام و افق فکری و ارزشی آن تعریف می کنند. با وجود آنکه شعار اصلی این جنبش مردمی ” زن، زندگی و آزادی ” است، اما تعريف ساده‌ی آن یعنی : خودمختاری اجتماعی و سیاسی و ایجاد فرصت و بستر درست و مناسب برای انکشاف و رشد افراد در اجتماع و حق ممارست آزادی‌های ابتدائی .

مردم یارسان بخشی مهم و تأثیرگذار در شکل گیری روند و پروسە های سیاسی و اجتماعی، و بازیگری جدی و مؤثر، جنبش ” ژینا ” بوده اند.

سازمان دمکراتیک یارسان مبتنی بر مأموریت تاریخی و سیاسی خود  در کنار مردم ،مستقیم و غیرمستقیم ،نقش خود را با توجه به شرایط و ابزار مبارزاتی خود انجام داده است.

شورای مرکزی منتخب کنگره ۵” کنگره آخیز یاران ” و یاران تشکیلات سازمان با توجه به تحولات سیاسی کشور در طی ۲ ماه اخیر  در جلسات متعدد سازمانی  خود  تمام امور تشکیلاتی، سیاسی و تبلیغاتی سازمان مورد بررسی و تحلیل قرار دادند. تشکیلات سازمان  موقعیت سیاسی و عملی شورای مرکزی را غیر واجد شرایط مناسب، و از لحاظ  کیفی و کمی برای حضور بالفعل و تأثیرگذار در تحولات سیاسی کنونی چندان فعال و قدرتمند نمی دید و بدین دلیل برگزاری کنگره فوق العاده را راه حلی عملی و آلترناتیوی مناسب برای ايجاد تغییرات لازم در ساختار و ترکیب رهبری سازمان دانست.

در کنگره فوق العاده ۱۰.دسامبر ۲۰۲۲ بعد از بحث ها و گفتگوهای سازمانی- سیاسی شورای مرکزی منتخب کنگره ۵ ” آخیز یاران ” منحل گردید و در انتخاباتی دمکراتیک شورای مرکزی جدید انتخاب شد.

شورای مرکزی نیز در انتخابات خود رهبری مشترک سازمان را انتخاب نمود.

اسامی یاران شورای مرکزی:

۱.احمد مرادی

۰۲حسین خلیفه

۳.گوران فرج

۴.منوچهر عزیزی

۵.هوشنگ خسروی

۶.آرش یوسفشاهی

۷.اقبال زارع

۸. علی عسکر خسروی

۹.قنبر چیان

۱۰.علی مهرابی

۱۱مهرانگیز نعمتی

۱۲.فرحناز فتحی

۱۳.ادریس مهرابی

۱۴. مصطفی اکبری

۱۵. دلشاد قبادی

۱۶. سام القاصی

۱۷. امیر سلیمی

۱۸.  بشیر امیرخانی

۱۹. حشمت خسروی

۲٠. فرامرز رضایی( یار علی البدل )

۲۱. برزو خسروی( یار علی البدل )

٢٢. ناوخاص نظری( یار افتخاری ش م).

یاران زیر به رهبری مشترک سازمان انتخاب شدند:

١.علی مهرابی

٢.مهرانگیز نعمتی

٣.بشیر امیر خانی

٤.منوچهر عزیزی

٥.حسین خلیفه

٦.احمد مرادی

٧.امیر سلیمی

 

سازمان دموکراتیک یارسان(سدی)

شەورای مەرکەزی

١٠ دسامبر ٢٠٢٢

 

 

 

Visits: 366