Breaking News
Home / Human Rights / احراز هویت یکی دیگر از کشته شدگان جنبش آبانماه ۱۳۹٨

احراز هویت یکی دیگر از کشته شدگان جنبش آبانماه ۱۳۹٨

احراز هویت یکی دیگر از کشته شدگان جنبش آبانماه ۱۳۹٨

بنابر گزارشات رسیده از طریق فعالان مدنی داخل کشور، حاکی از آن است که در پی اعتراضات آبان آقای یونس عزتی اهل کلیایی استان کرمانشاه با ضرب گلوله توسط نیروهای امنیتی جانش را از داده است.

منابع داخلی گفته اند بجز این جانباخته برخی دیگر از اعضای این خانواده نیز طی اعتراضات بازداشت شده بودند.
اما هیچکدام از اعضای این خانواده به احتمال فراوان به دلیل فشارهای امنیتی از رسانه ای کردن این اخبار خودداری و آنها را رد کرده اند و حاضر با هیچگونه مصاحبه یا دادن اطلاعات در این مورد نشده اند.
تهیه کننده گزارش:
سید اشکان حسینی “گوران” گزارشگر، فعال حقوق بشر و عضو شورای مرکزی سازمان دموکراتیک یارسان.

Visits: 86

دیدگاهتان را بنویسید