Home / مقالە (page 3)

مقالە

اگرخاورمیانه میخواهدپس ازصده ها جنگ وخونریزی آوارگی وبدبختی مردمانش سرانجام روزی روی آرامش به خودببیند

  یارسانمدیا ‏04‏ نوامبر‏ 2023 ن: علی اصغر خسروی اگرخاورمیانه میخواهدپس ازصده ها جنگ وخونریزی آوارگی وبدبختی مردمانش سرانجام روزی روی آرامش به خودببیند چاره اش استفاده ازتجربه وسنت تاریخی ...

Read More »

مختصر تحلیلی از نبرد خونین و کم سابقه بین تروریست‌های فلسطین شاخه حماس و مردم اسراییل ساکن شهره کهای غزه.

  یارسانمدیا ‏10‏ اُكتبر‏ 2023   ◦ حمله غافلگیرانه حماس ماه ها نه بلکه سالهاست بوسیله افراد متخصص در امور عملیات ویژه نظامی و تاکتیک‌های آن خبره بوده طراحی شده ...

Read More »

تەوفیر بەین ئنقڵاب ئمریکا وەل ئنقڵاب فەرانسە، وە پشت بەسان وە نووڕگەی هانا ئارێنت

 یارسانمدیا ٩م اکتبر ٢٠٢٣ م   ن.حشمەت خوسرەوی   لەی مەقاڵە تەقالا کریەت ک وە زوانێک سادە، تەوفیرگەل بەین ئنقڵاب ئمریکا وەل ئنقڵاب فەرانسەیا لە سەر بنەوای نووڕگەی هانا ئارێنت، ...

Read More »

اشارەای کوتاە بە فرایند دولت-ملت در رابطە با نەتەوەی (ملت) کرد

امیر سلیمی

ملت سازی یک فرایند و پروسەی درازمدت و سیستماتیک سیاسی و اجتماعی است کە بە هویت تاریخی و شکل گیری هویت ملی اشارە دارد. ابزار قابل استفادە برای شکل گیری ملت، ...

Read More »

“شرحی بر اوضاع سیاسی اتنیک‌ها و پیروان عقاید”

  یارسانمدیا ‏23‏.09‏.09 ن: اردلان حدادی در مقدمه جریان حاکم بر ایران را می‌شود اینگونه معرفی کرد: حداقل‌های زندگی و حتی زنده ماندن انسان‌های تحت حکومت این حاکمان برای آنها ...

Read More »

بدفهمی نیروهای سیاسی مخالف از افق فکری آخیز ” ژینا”

امیر سلیمی

یارسانمدیا ٩م سپتامبر ٢٠٢٣ م ضرور می دانم کە توضیحی کوتاە در مورد استفادە از واژە ” آخیز” در این متن از نظر خوانندە گذراندە شود. هر گروە اجتماعی و ...

Read More »

نجوایی از پیربچه‌ترین فلسفه سیاسی اجتماعی

  مقدمه شمعی روشن است از جنس واژه؛ برای زنده نگه‌داشتن یادها، سپس یکسالگی تولد دیرهنگام و مرگ زودهنگام خیزش (آخیز) انقلابی زن زندگی آزادی. – واقعا برخی چیزها از ...

Read More »

جنگ حسین با معاویە برای قدرت دینی و سیاسی بودە است

امیر سلیمی

یارسانمدیا ٨ اوت ٢٠٢٣ م   جنگ حسین با معاویه نه تنها یک تقابل سیاسی و جنگ بین دو فرد بود، بلکه به عنوان یک تضاد عمده و اساسی در ...

Read More »

ناکامی مخالفان در جلب اعتماد مردم و ارائە آلترناتیو برای گذار از وضع کنونی

یارسانمدیا ۲۰۲۳.۷.۱۶ ن:منوچهر عزیزی در حوزە سیاست و مبارزه برعلیە نظام جمهوری اسلامی ایران، وجود احزاب و سازمان‌ها، شخصیت‌های مستقل و فعالان خارج از کشور که در برابر آن سیستم ...

Read More »

“حرفی از حروف، سیب سوم، بعُدی دیگر، فیلی در تاریکی”

یارسانمدیا سعی می‌شود خوانشی منحصر و متفاوت از سایر خوانش‌های پیشین و متداول ارائه شود، و مختصر مانند مقدمه‌اش. البته این فقط یک حرف از حروف آن است؛ حروفی که ...

Read More »