Breaking News
Home / پانل آزاد / تقاضاي كمك از هموطنان، انساندوستان وسازمانهاي سليب سرخ و حقوق بشر جهاني، بداد مردم گرفتار در محاصره سيلاب ويرانگر كه خانه و زنگيشان از دست داده اندبرسيد.

تقاضاي كمك از هموطنان، انساندوستان وسازمانهاي سليب سرخ و حقوق بشر جهاني، بداد مردم گرفتار در محاصره سيلاب ويرانگر كه خانه و زنگيشان از دست داده اندبرسيد.

یارسان مدیا
٧\٤\٢٠١٩

علی اصغر خسروی: در پيرو پيام قبلي سازمان دمكراتيك يارسان به هموطنان استانهاي كرمانشاه و إيلام و هم مليتيهاي كوردستان باشوراز جمله شهرهاي كود ، عماره و مندلي،،بدره وزورباتيه كه همجوار لرستان مي باشند ومي توانند كمكهاي بشر دوستانه خويش به ياري شهروندانلرستاني وشهرهاي گرفتار در محاصره سيلاب بشابند.اي هموطنان كورد،لرولكستان مي توانيد ازطريق مهران دهلران ،دره شهر همچنين راه مهران غرب و ايلام و راه ها مختلف شيروان چاداول زاواره كوه ،بدره ي شاه آباد غرب   و شاه بداغ به سمت دزفول وخوزستان .راه اصلي كرمانشاه هرسين نورآباد براي نقل و انتقال سريح باز بودن راههاي نامبرده از طريق پليس راه هاي محلي جوي شويد.

هموطنان دلسوز كورد و لك و لر همانطوري كه در طول تاريخ در عرصه هاي مختلف وعواصر گوناگون جوانمردي خودتان به إثبات رسانده .امروز مردم گرفتار اهواز و خًرم آباد در محاصره سيلاب گرفتار هستند و احتياج مبًرم به خوراك و عنواع لوازم گرمكننده أعم از لباس پتو وچادر و سيله گرمايش دارند.

مثال أبا و اجدادمان در شرايط دشوار براي نجات همديگر ا ز هيچ خود گذشتگي و فداكاري دريغ نكرداند . بي اعتناء به تبليغات دولتمندان كار گذاران دولتي ،دادمردانگي بدهيد و كردار و شهامت پيشنيان خود را در اين لحظه بسيار سخت وتنگناي عاجل در تاريخ ثبت و ضبط كنيد. به فرياد آن مادر پيري همه چيز از دست داده به خاك سياه نشسته با قامتي خميده گير در گل و لاي از شما طلب كمك مي نمايد كمك كنيدو خانواده هاي همزمان با ويراني خانه هاي مسكونيشنان بعضي از أعضاء خانواده شان تومئه غرش سيلاب بي حلم گرديدهاند. زني نوه ماه منتظر فرزندي بوده و معلوم نيست اكنون در كدام آبرا مدفن گشتي اند.

همانطوري در ماسميدياي جمهوري اسلامي ايران ملاحظه من كنيد كمترىن كمكي خيلي ناچيز بمردم مظلوم و مصدوم در حد توضيح نان خشك ومعروف به جيره جنگي است آنهم وسيله بالگردانهاي محدودي از هوا به زمين پرت مي كنند و در صورت اعتراض مردم به وسيلهنيروهاي فالانژ سپاه پاسداران بشيوه وحشيانه مورد تعرض و توهين قرار مي گيرند.

بقول :شيخ سعدي مي گويد

بني آدم أعضاء يكديگرند             ز آفرينش ز گوهرندq

چون عضوي بدرد آورد روزگار   دگر عضو ها را نمانند قرار

باوركنيد وقت آن رسيده مردم تحت ستم ايران يغ اسارت بندي را از گردن رها نمايند وبا تشكيل گروهاي فداكار و اسقرار مكانهاي إمداد رساني قدرت را از دست كار گذاران بي كفايت دولت ودولت مندان حكومت اسلامي قبضه كنند و خودتان دست به نقش آفرينيجمعي در سطوح مختلف از جمله راديو تلويزين،. پادگانهاي نيروهاي انتظامي و نظامي پاسداران ، استانداريها ها فر مانداريهاي تمام مكانهاي لجستگي و پشتيباني كه در آن ارذاق و براي آخوند ها اعتكار و تسليحات براي نيروهاي سر كوب مردم بتصرف در إوريد و مردم يكبار برأىهميشه از دست خونريزان اسلامي ضد انساني و ضدايراني إزاد سأزيد.

تمام دنيا نظره گر اوضاع آشفته داخلي كشور ايران هستند و هركدام بر پايه و اساس منافع خودشان مشكلات وطن ما را بر انداز مي كنند. به قول سعدي   نخارند كس پشت من جز ناخونهاي انگشت من. هموطنان گرامي و گرفتار در بند ديوان يا ديؤ هاي مكاروجادوگر. زمان بنام ولايت فقيه و حكومت داعشي وقتش رسيده رژيم آخوندي را بزباله دان تاريخ بريزين.برقرارباد انسجام بين احاد ملت و آزادي براي عموم هوطنان عزيزمان. واز عموم آانسانها و احزاب سازمانهاي كورد ، ايراني و بين المللي ميخواهيم براي رهايي مردمان گرفتارقهر طبيعت سيلاب و آفات رژيم اسلامي در ايران بياري مردمان ايران بشتابند و مردم بي گناه و بي پناه را در از اين وضعيت اسفناك و مرگ بار ياري نماييد .

علی اصغر خسروی
استکهولم، سوئد

 

Visits: 130

دیدگاهتان را بنویسید