Home / پانل آزاد / آیا موشکهای ایران حریف ترامپ م شود؟

آیا موشکهای ایران حریف ترامپ م شود؟

یارسان مدیا
٢٢\٧\٢٠١٩

علی اصغر خسروی:
روز سه شنبه آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشستی خبری از ایشا پرسیده شد که مذاکره در مورد موشکهای آرتش جمهوری اسلامی امکان دارد.
وزیر خارجه در پاسخ گفتند که اول آمریکا لازم است از  ارسال سلاح برای عربستان سعودی و امارت و غیره خوداری کند.

علی اصغر خسروی

برای نمونه کشور ما ایران  بیش از هشتاد میلیون جمعیت دارد  بودجه نظامیش شانزده میلیارد دلار   اختصاص داده است.
اما کشور امارات یک میلیون جمعیت دارد بیست ودو میلیارد بوده نظامی دارد.
عربستان سعودی  جمعیتش نصف جمعیت ایران است شصت چهار میلیارد  بودجه نظامی دارد .ایالات متحده آمریکا هفتصد پنجاه میلیارد برای تسلیحات اختصاص داده است.
لپ کلام با یک حساب سر انگشتی می توان فهمید  کدام حریف قویتر  وشانس بیشتر دارد.
با توجه به بیانات آقای ظریف بنظر می رسد تعریف معاون وزیر خارجه روسیه که گفته باید آمریکا از سلاحهای فوق سّری ایران غافل نباشد و یاوه  گوییهای سردار حسین سلامی گفته هفت  طبق زمین و   آسمان را برای نیروهای آمریکایی تبدیل به جهنم می شو د بلوفتی بیش نیست.
سازمان دمکراتیک یارسان خواستار صلح و آرامش در منطقه خاورمیانه است و مخالف هر گونه درگیری  و حمله نظامی به ایران می باشد.
زیرا ما بطور حتم می دانیم حکومت جمهوری اسلامی ایران در جنگ هشت ساله با عراق و جنگهای نیابتش در سوریه چه خسارات اقتصادی و چه تلافات  و صدمات انسانی متحمل گردیده است.
بعید به نظر می رسد ملت ایران تحمل جنگ ناخواسته ای دیگری داشته باشد.
علی اصغر خسروی

Visits: 172

دیدگاهتان را بنویسید