Home / مقالە (page 28)

مقالە

چرا بلوچها با امکانات و شرایط ۱۰۰ سال قبل زندگی می‌کنند؟

وزیر کشور: چرا بلوچها با امکانات و شرایط ۱۰۰ سال قبل زندگی می‌کنند؟ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در بازگشت از سفر خویش از بلوچستان در چهارمین همایش پیشرفت و ...

Read More »

“نقدی بر قانون”(جمهوری اسلامی ایران)

Seyed Ashkan Hossini

یارسان مدیا 13/7/2016 سید اشکان حسینی “گوران”: بخش دوم از: مجموعه مقالات “حکومت“ در توضیحی کلی: به دستگاهی که مدیریت یک منطقه، سرزمین و یا کشور را برعهده میگیرد و ...

Read More »

خطر فاشیسم مذهبی حاکم در ایران و اسلامگرایان سنی برای تنوع غرب کشور

در تاریخ جامعەهای بشری کمتر فصلی را میتوان پیدا کرد کە بە اندازەی فصل مربوط بە اقلیتهای دینی زشت و وحشتناک باشد. اقیلتهای دینی و مذهبی در کنار زنان و ...

Read More »

جلولای کە گذشت و جلولای دیگر در راە

امیر سلیمی

  پیش سخن اسلام سیاسی ، در قالب داعش،با سازماندەهی پیچیدە و انضباط منظم تشکیلاتی و دیگر خصائص جذاب برای جهادیستهای جهانی بە خطری جدی برای آزاد اندیشی و انسان ...

Read More »