Home / پانل آزاد / “دفاع از کدام حق جنسیتی؟”

“دفاع از کدام حق جنسیتی؟”

 

یارسان مدیا
‏چهارشنبه‏، 31‏ اوت‏ 2022

“دفاع از کدام حق جنسیتی؟”

“حق برگزیده آگاهانه یا تقلیدی که پنداشته می‌شود حق است؟”

توضیحی درباره تصویر و دیدگاهی کوتاه در مورد تصویر.

این تصویر مربوط به یکی از تظاهرکنندگان مخالف کشف حجاب در مدارس دانمارک است که اخیرا لایحه‌اش به پارلمان ارائه شده است.

 

دیدگاه:

دقیقا در خصوص جزئیات لایحه مذکور آگاهی خاصی ندارم تا نظرم را در آن رابطه بگویم.

از دیدگاه حقوقی: همین را می‌دانم که هیچ چیز که به حریم دیگران تجاوز نکند و از نظر ساختار روانشناسی، جامعه‌شناسی و غیره موجب خشونت و آزار نگردد نه دارا بودن و نه کشف و سلب آن چه از لحاظ فلسفه حقوقی سیاسی اومانیسم اجتماعی و چه از لحاظ توده‌ها و عامه در اومانیسم اجتماعی آراء کسب نخواهد کرد.

 

از دیدگاه سیاسی: این ابزار حجاب اجباری و کشف حجاب اجباری نه مختص اکنون و نه مختص جغرافیایی خاص است. این یک نوع رویکرد سیاسی است برای تصاحب قدرت در حدودی آگاهانه شده و هدایت موافقان و مخالفان به پای صندوق آراء برای کسب کرسی مدیریتی است. این سیاست برای جریانات موافق و مخالف عملا یک بازی برد برد محسوب خواهد شد و برای عامه باخت باخت بشمار می‌رود. در انتخابات‌ها و رای‌گیری‌ها بخشی از جامعه بسوی ارائه دهندگان لوایح و طرح‌های اینچنینی هدایت خواهند شد و بخشی بسوی مخالفان آن، و بخشی نیز بسوی آن دسته یا دسته‌هایی که از جبهه‌گیری امتناع ورزیده‌اند، اما در واقع هر سه طیف بصورت قراردادی نانوشته مردم را در به سویی مشخص رهنمود می‌سازند و آن برگزیدن خویش است. مردم نیز می‌بازند، زیرا خودی و غیر خودی، خیر و شر، فرهنگ و پادفرهنگ، شاکی و متهم، مرز و خط قرمز ساخته‌اند و نهایتا ابزاری در دست بازیگران کسب مقطعی قدرت شده‌اند.

 

از دیدگاه نظام فکری: این شخص و یا هر شخص دیگری حق دارد نوع پوشش خود را آنگونه که سلیقه‌اش است انتخاب کند، ولی پوشش خود این شخص معترض به خودی خود حجاب اجباری خود را نقض و برخی فرهنگ‌های خودی که دارد از آن دفاع میکند را نفی می‌کند. مانند فرهنگ پوشش که در برخی ادیان و فرهنگها از جمله ادیان ابراهیمی (اسلام، مسیحیت، یهودیت) رواج داشته و اکنون نیز همچنان در برخی از آنها رواج دارد. او میخواهد از یک فرهنگ دینی تقلید کند و چون تنها با پشتوانه مرجع و مقلد و گفتمان عامیانه از تعریف حجاب بدون رجوع به مرجع اصلی این مبحث (تئوریزاسیون مساله حجاب) که اینچنین در عمل دارد حجاب را نفی می‌کند، حجاب در هر دین تعریفی مشخص دارد، اما در هیچکدام تعریفی اینچنینی نشده که در تصویر نمایان است.

جدا از اینکه حجاب یا کشف حجاب اجباری خود ناقض حقوق است، جدا از اینکه پوشش ابزاری تقلیدی و کور است برای حکمرانی مردسالاران برای جهان ما، جدا از آنکه کشف حجاب و به تله افتادن آن بدست جنبش فمنیسیم رفورسیم راست برای ابزار و تنبارگی و جدا از هزاران اما و اگر و توضیحات روتین و همیشگی دیگر که گوش همه از آن پر است بی‌آنکه توجه و دقتی شود، اگر زنان دست از مرید و مرشد بودن برندارند و رفتار خود را همچنان بر اساس دیکته‌ی فرهنگ بالادستی و پایین دستی (خانواده، نظام آموزشی، جامعه، حکومت‌ها) تنظیم کنند، اگر آنکه را در عمل می‌نمایند یا عمل می‌کنند را بصورت تئوری نخوانده و مطالعه نکنند و با آگاهی پیش نروند، همچنان به هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی، فرهنگ‌ها، قوانین و سیستم مدیریت جامعه بین‌المللی مردسالارانه (خواه دینی، خواه غیر دینی) ادامه خواهند داد و بی‌آنکه بدانند یا بخواهند، ناآگاهانه به این ذبح کردن خود ادامه و بقاء خواهند داد.

 

۲۷ آگوست ۲۰۲۲

دانمارک

سید اشکان حسینی

بازدیدها: 33