Home / پستهای تازە / “اعتصاب اصناف و اقشار مناطق یارسان‌نشین و پیوستن به قیام مردمی در ایران”

“اعتصاب اصناف و اقشار مناطق یارسان‌نشین و پیوستن به قیام مردمی در ایران”

یارسان مدیا

28 سپتامبر 2022

آحاد مردم شریف ایران، همسنگرهای کُردستان، یاران جامعه یارسان و تمامی انسان‌های همراه ما در راه رسیدن به آزادی و عدالت‌طلبی، طی روزهای گذشته که قیام و خیزش پرشور برحق مردم رنگ و رونقی نوین و پیشگام به خود گرفته است، و در مقابل خواسته‌های حقوق اجتماعی، رژیم با تعریف خود از حق یعنی گلوله و سرکوب پاسخ می‌دهد.
با توجه به اینکه اکنون مردمان ایران به طور عام و زنان پیشگام بطور خاص مرکز توجه و حیرت جهانیان قرار گرفته جا دارد تک تک انسان‌هایی که سال‌ها و دهه‌هاست سودای آزادی، عدالت و برابری اجتماعی در سر دارند، از این فرصت به عنوان یکی از بهترین موقعیت‌های انقلابی و زیر و رو کردن تمامی نظام گامی فراتر و مثبت‌تر بردارند.
از این رو سازمان دمکراتیک یارسان از مردم گرامی در مناطق یارسان‌نشین، بخصوص در استان کرمانشاه، شهرستان‌ها، شهرها، بخش‌ها و روستاها، از دانشجویان، دانش‌آموزان، از معلمان، دبیران، اساتید دانشگاه‌ها و سایر فرهنگیان، کارمندان ادارات مختلف دولتی و خصوصی، از صاحبان صنایع و کارگاه‌های مختلف، از مغازه‌داران و کوشنده‌های اصناف مختلف، کارگران فصلی، کارگران یدی، رانندگان تاکسی، مینی‌بوسران‌ها، کامیونداران، اتوبوسرانان و ترمینال‌های مسافربری و حمل و نقل، زحمتکشان بازارچه‌ها و پایانه‌های مرزی، عموم مردم گرامی که هر شخصی به نحوی امرار معاش مشقت‌بار به دست می‌آورد، اکنون وقت آن است تا در راه آزادی گام برداشته و آن اینکه کسب و کارهای خود را تعطیل و به صفوف مختلف مبارزات اجتماعی بر حق پیوست.
سازمان دمکراتیک یارسان بر این مسئله آگاه است که این اقدام امکان ضرر و زیانی بالا دارد، اما این را هم می‌داند که هر چه بیشتر رژیم جنایتکار کنونی بر ارابه قدرت بماند بیشتر بر یکایک این مردمان ضرر می‌رسد.
پس اکنون وقت آن است هر که به توان خود در راه آزادی سهم و دَین خویش را ادا کند؛ خواه جان، خواه روان و خواه مال باشد. بە باور ما اقدام دوم بعد از اعتراضات باید اعتصاب سراسری و سرپیچی و خود داری از بە سرکار رفتن و انواع نافرمانی‌های مدنی دیگر است، تا بیشتر رژیم را بە زانو در آورد.
بیاییم با اعتصاب سراسری به سیل عظیم مبارزه‌ی آزادی‌خواهان بپیوندیم تا بجز اینکه این برهه به عنوان برگ زرینی در تاریخ بماند، بلکه از چنگال ظالم‌ترین دژخیمان زمان با هم و کنار هم برای همیشە رها گردیم.
سازمان دموکراتیک یارسان!
29.09.2022

بازدیدها: 120