Home / خەور مهم. اخبار مهم / در ادامه تبعیض های سیستماتیک از طرف حکومت اسلامی ایران بر علیه پیروان یارسان، این مردم داغ دیگری را تجربه می کنند!

در ادامه تبعیض های سیستماتیک از طرف حکومت اسلامی ایران بر علیه پیروان یارسان، این مردم داغ دیگری را تجربه می کنند!

سیروس سنجابی:

طبق اخبار رسیده از فعالان مدنی یارسان در کرمانشاه متاسفانه باخبر شدیم که دو برادر به نامهای احسان و مهدی فزونی(نادری نیا) در روز پنج شنبه گذشته برای پایان دادن به زندگی پر از درد، تبعیض و فقر آتش را به جان خریدند تا نقطه پایانی بگزارند به همه مشکلات و معظلاتی که تا اکنون از طرف حکومت دینی جمهوری اسلامی دیده و تجربه کردند.

تبعیض های همه جانبه و سیستماتیک جمهوری اسلامی ایران عیله پیروان یارسان در طول 39 سال از حکومت خود پرونده سیاهی در کارنامه خود دارد که به نشانه اعتراض به این مشکلات و معظلات نیک مرد طاهری، حسن رضوی، محمد قنبری و امروز دو برادر یارسانی مهدی و احسان فزونی(نادری نیا) اقدام به خود سوزی و به زندگی خود خاتمه دادند.

طبق اخبار رسیدهاز کرمانشاه مهدی فزونی (نادری نیا) به دلیل مشکلات موجود در جامعه یارسان از فقر و بیکاری تا موانع و معظلاتی که از طرف حکومت حاکم بر پیروان یارسان اعمال می شود در شهر کرمانشاه ، به نشانه اعتراض به این رفتارهای ضد بشری حکومت اسلامی ایران اقدام به خود سوزی می کند و احسان فزونی (نادری نیا) برادر بزگتر مهدی نادری بعد از باخبر شدن از ماجرا در همان روز در روستای سنقر آباد از توابع دهستان چمچمال بیستون، برادرش را تنها نمی گزارد و هم قدم و همسو با دیگر جانباختگان راه آزادی برای ایفای حقوق انسانی، آتش را به جان میخرد تا نامشان در تاریخ مبارزاتی یارسان به ثبت برسد و برگ تلخ دیگر از مشکلات این جامعه را به گوش جهانیان برسانند.

وضعیت حاظر جامعه یارسان بسیار دردناک و ناراحت کننده است، تمامی جوانانی که سالیان سال جوانی و وقت با ارزش خود را صرف دانشگاه و تحصیل کرده اند و وقتی که باید ثمره تلاشهای خود را بگیرند تبر به ریشه آنها زده و به دلایل باوری و دینی مانع رشد و شکوفایی این جوانان می شوند.

اگر امروز جامه یارسان اقدام و یا راهکاری برای حل این مشکلات ارائه ندهد متاسفانه از این به بعد باید شاهد اخبار ناراحت کننده از این گونه اتفاقات باشیم .

دیروز نیک مرد طاهری، حسن رضوی، محمد قنبری و امروز احسان و مهدی فزونی(نادری نیا) و فردا…؟

آزدی بی بها نمی شود!

سیروس سنجابی

16/4/2017

Visits: 21