Home / علی اصغر خسروی (page 5)

علی اصغر خسروی

علی اصغر خسروی ، سخنگوی اول

چند از اعضای سازمان دمکراتیک یارسان و در راس آنها کاک علی خسروی در جلسه ای که از سوی کردهای زرتشتی سازمان یافته بود، شرکت کردند

روز یکشنبه 26 نوامبر تنی چند از اعضای سازمان دمکراتیک یارسان و در راس آنها کاک علی خسروی در جلسه ای که از سوی کردهای زرتشتی سازمان یافته بود، حضور ...

Read More »