Home / بیانیە فارسی / ۲۶ ژوئن ؛ روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه

۲۶ ژوئن ؛ روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه

یارسان مدیا
04.07.2022

بیانیه شورای مرکزی سازمان دمکراتیک یارسان

شکنجه یکی از زشت ترین جلوه‌های تعرض به کرامت انسانی است، که موجب نابودی شأن و منزلت، قربانی و مختل شدن تداوم زندگی و فعالیت‌های وی خواهد شد. این پدیده شوم با وجود تمامی اقدامات جامعه بین المللی که در جهت محو و منع آن صورت پذیرفته، هنوز هم در جهان رواج دارد. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۷ تصميم گرفت که روز ۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانيان شکنجه اعلام شود. با وجود تمامی این تلاش‌ها برای از میان رفتن شکنجه، این پدیده هنوز هم به اشکال مختلف در دنیا وجود دارد.

جامعه یارسان طی قرن‌های متمادی همواره بواسطه‌ی زورمندان، حکام به اشکال مختلف مدام مورد آزار، اذیت و شکنجه قرار گرفته‌اند. جامعه یارسان از دیرباز در آشکار و پنهان از هیچگونه امنیت فیزیکی و جانی برخوردار نبوده و نیست. شکنجه پیروان  دستگاە فکری و دین یاری از دوران گریز سلطان و یاران از دست سپاه متجاوز وقت (سپاه چیچک)، تا به دار آویختن تیمور بانیارانی توسط والیان گماشته‌ی قاجار، تا کشتار فعالان و مبارزان و معلمان در دوران سلطنت سابق (پهلوی) همواره جاری بوده است. اکنون که نزدیک به نیم قرن از امامت غاصبانه حکومت اسلامی- شیعە ایران به رهبری ولایت فقیه جدا از آزار، اذیت، توهین، شکستن کرامات شخصی حتی مسائل ظاهری، شکنجه و کشتار مردمان یارسانی مناطق ارومیه، دیواندره، میاندوآب، تهران، هشتگرد، و مناطق مختلف در استان کرمانشاه، شکنجه‌های روحی و تبعیض باوری در زمینه حتی بیان و کوچک‌ترین ابراز نظر در زمینه سطوح نازل مدیریت سیاسی جامعه مادر افزون بر شکنجه جسمی شکنجه روحی نیز خواهند شد.

تلخ‌تر آنکه جامعه یارسان طبق گزارش سال گذشته گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه با ایران پیروان دین یاری را جزو سه اقلیت دینی شدیداً تحت فشار پس از بهاییان و پیش از مسیحیان براساس مدارکی که بدست آورده بود برشمرد.

با اینحال نه تنها جامعه جهانی، که جامعه‌ی حقوق‌بشری و سیاسی برانداز نظام اسلامی حاکم بر ایران نیز، منهای تعداد اندکی از کنشگران مستقل و جریانات سیاسی و حقوق‌بشری نه تنها به یاری‌شان نشتافته که مهر ره‌توشه انکار را در پیش گرفته‌اند.

سازمان دمکراتیک یارسان نه تنها برای پیروان دین یاری، بلکه برای تمامی انسان‌ها به عدم شکنجه، رعایت حقوق انسانی توسط قانون، حق اصل برائت، عدم توقیف و حبس غیرقانونی، آزادی بیان، آزادی عقیده، حق امنیت اجتماعی، فرهنگی، مالی، حق امنیت شغلی، حق خوراک، مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات اجتماعی برای همه رعایت سایر قوانین سند ۲۰۳۰ یونسکو و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر باور دارد.

شورای مرکزی سازمان دمکراتیک یارسان

 

٢٧ ژوئن ٢٠٢٢ م

 

بازدیدها: 71