Home / پستهای تازە / شرکت یاران سازمان دمکراتیک یارسان در سالگرد آخیز ژینا در برلین

شرکت یاران سازمان دمکراتیک یارسان در سالگرد آخیز ژینا در برلین

 

یارسانمدیا
شنبه 17/9/2023

در سال روز قتل ژینا امینی اعضای سازمان دمکراتیک یارسان ‌در در چند ایالت آلمان از جمله پایتخت (برلین) پیرو فراخوانی که برای حمایت از ملت ایران و محکوم کردن سیستم دیکتاتوری حاکم بر ایران در روزهای گذشته اعلام شده بود، در کنار آحاد مردم در تجمع اعتراضی حضور پیدا کردند و برای ایرانی آزاد و دمکراتیک همراه با تمامی مردم دیگر تلاش نمودند.

سازمان دمکراتیک یارسان رمز موفقیت ملت ایران و سقوط دیکتاتوری را دوری از تفرقه، همدلی و همبستگی تمامی باورها، عقاید و فرهنگ‌های ایران و برابری و هم‌آوایی مردم می‌داند.

١٦.٩.٢٠٢٣

کمیته آلمان
سازمان دمکراتیک یارسان

Visits: 49