Home / فرشید سلطانی (page 2)

فرشید سلطانی

سیرک حکومتی محرم و پشت پردەهای آن

یارسان مدیا 2020.08.30 فرشید سلطانی حکومت‌‌های ایدئولوگ هموارە جهت فریب مردم از تمامی امکانات موجود استفادە کردە و سعی در اغفال تودە مردم و استفادە ابزاری از آنان را داشتەاند. ...

Read More »

تفاوت در نگرش‌ها، فرق بین مرگ و زندگی‌ست

یارسان مدیا ‏16‏.07‏.20 فرشید سلطانی پس از تأیید حکم اعدام سە جوان از معترضان آبان بە نام‌های امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، بە شکل بی‌سابقەای هشتگ “اعدام نکنید” ...

Read More »

سیستم نامتمرکز و فدرالی، آلترناتیوی ضروری و ممکن برای نجات محل زندگی‌مان

یارسان مدیا ‏30‏.06‏.2020 فرشید سلطانی روز پنجشنبە مناطقی از شهرستان پاوە دچار آتش سوزی شدە و و فعالان زیست محیطی و اعضای انجمن ژیوای و نیز مردم طبیعت دوست این ...

Read More »

به بهانه روز جهانی زبان مادری

یارسان مدیا فرشید سلطانی: هر ملتی که زبان مادری خود را فراموش کند مانند یک زندانی است که کلید زندانش گم شده باشد. (آلفونس دوده) سازمان ملل، روز ۲۱ فوریه، ...

Read More »

بیست و دوم بهمن ماه و رهاسازی هیولایی کە پهلوی پرورش داد

بیست و دوم بهمن‌ماه در ذهن ایرانیان یاآور روزهای پر التهابی‌ست کە سرنوشت میلیون‌ها نفر در ایران و هزاران نفر در جهان را بە کلی دگرگون کرد. خلق‌های ایران کە ...

Read More »

جمهوری کردستان بە اندازە صدها کتابخانە برای مردم منطقە خاورمیانە بە ویژە خلق کرد درس داشت.

یارسان مدیا ‏پنجشنبه‏، 23‏ ژانويه‏ 2020 فرشید سلطانی: اما بە نظر مهمترین درسی کە از سرنوشت پیشوا و یارانش می‌شود گرفت این است کە مردم باید با همدیگر متحد باشند ...

Read More »

مرگ، مرگ و مرگ، این تنها خبری‌ست کە این روزها از ایران بە چشم و گوش می‌رسد.

یارسان مدیا ‏پنجشنبه‏، 09‏ ژانويه‏ 2020 فرشید سلطانی: هنوز چند ماهی از سلاخی زنان و جوانان در خیابان‌ها نگذشتە است کە زنجیرەای از اتفاقات تمامی خبرهای مربوط بە آن را ...

Read More »

کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه تروریستی پاسداران

یارسان مدیا ‏شنبه‏، 04‏ ژانويه‏ 2020 فرشید سلطانی: قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه تروریستی پاسداران در حمله هوایی به خودروی او و فرماندهان گروه حشد الشعبی در نزدیکی فرودگاه ...

Read More »

پیوند دانشجو و کارگر و کشاورز یعنی پایان استبداد و فاشیزم

یارسان مدیا ‏دوشنبه‏، 09‏ دسامبر‏ 2019 فرشید سلطانی: مراسم شانزدهم آذرماه، روز دانشجو با شور و شکوە هرچە تمام‌تر برگزار شد. دانشجویان در دانشگاه‌های ایران با برپایی تجمعات اعتراضی خواستەهای ...

Read More »

بیش از دو هفتە از اعتراضات سراسری مردم ایران علیە تمامیت رژیم حاکم بر ایران می‌گذرد

یارسان مدیا ‏سه شنبه‏، 03‏ دسامبر‏ 2019 فرشید سلطانی: هر آنچە کە مردم در تاریخ پر فراز و نشیب خود دیدە بودند در این دو هفتە بە یکبارە دیدند، از توطئە ...

Read More »