Home / پانل آزاد / با درود فراوان به روح پاک جانباختگان راه آزادی ، عرض تسلیت به خانواده های که عزیزانشان از دست داده اند.

با درود فراوان به روح پاک جانباختگان راه آزادی ، عرض تسلیت به خانواده های که عزیزانشان از دست داده اند.

یارسان مدیا
27.09.2022

ن: علی خسروی

 

علی اصغر خسروی

وصمیمانه ترین دروده هایم نثار قدم و زحمت متعرضانی می کنم بادست خالی در مقابل گلوله مزدوران جنایتکار حکومت اشغالگر جمهوری اسلامی حاکم بر ایران سینه سپر نموده جانشیرین را در راه آزادی فدا می‌کنند .من بعنوان یک هموطن کورد از جامعه مظلوم یارسان می خواهم توجه خواهران ، برادران ،پدر و مادرانی در عرصه میدان نفس را از نیروهای پشتیبان حکومت فاشیستی اسلامی می باشند گرفته اندبه چند نکته مهم جلب نمایم .
۱- با تهاجم برق آسا مراکز رادیو تلویزیون ها در هر شهر کوچک و بزرگی تصاحب در اختیار بگیرند از اذیت و آزار کارمندان پرهیز نمایند و آنها را تشویق به همکاری کنند.
۲-قرارگاه های نیروها انتظامی اعم از پلیس و بسیج و پاسدار را خالع سلاح کنید ، بدون تعارض به مامورینی که در راستای همکاری با مردم آزادانه به جمع شما می پیوندن.
۳-تصرف پادگانهای نظامی که نیروهایش برای دفاع از مام میهن و حفظ جان و ناموس مردم استخدام شده اند خیلی مهمه توضیح لازم است بوسیله اشخاص مجرب با پرسنل فرمانده هان پادگانها ارتباط برقرارکنند، تا از خونریزی جلوگیری شودبا آرزوی پیروزی حق بر باطل.
برادر سرباز شما
علی خسروی

Visits: 53