Home / فرهاد مهرابی

فرهاد مهرابی

آیا وقت ان نرسیده که برای نجات میهن مان برخیزیم؟؟؟

یارسان مدیا ١٣\٥\٢٠١٩ فرهاد مهرابی: هر عاقلی حتی اگر شم سیاسی هم نداشته باشد با نگاه به حال و روز وخیم ایران در می‌یابد که حکومت در آستانه فروپاشی است، ...

Read More »