Home / فیلم

فیلم

فیلم

تظاهرات در حمایت از مردم ستمدیده ایران علیه ظلم

روز یکشنبه هفتم ژانویه 2017 مانند چندین روز گذشته و همچون سایر نقاط جهان در استکهلم نیز تظاهرات در حمایت از مردم ستمدیده ایران که علیه ظلم و دیکتاتوری قیام ...

Read More »

من کرد هستم، دینم “یاری” است (یارسانم ) و مسلمان نیستم…

آقای فرزاد اسپری یک فعال سیاسی و پناهجوی کرد کرمانشاهی کە از پیروان دین یاری است که به خاطر دفاع از حق و حقوق ضایع شده جامعه خویش با شرکت ...

Read More »