Breaking News
Home / پانل آزاد (page 5)

پانل آزاد

نوشتار.مطلب

نجوایی از پیربچه‌ترین فلسفه سیاسی اجتماعی

  مقدمه شمعی روشن است از جنس واژه؛ برای زنده نگه‌داشتن یادها، سپس یکسالگی تولد دیرهنگام و مرگ زودهنگام خیزش (آخیز) انقلابی زن زندگی آزادی. – واقعا برخی چیزها از ...

Read More »

جنگ حسین با معاویە برای قدرت دینی و سیاسی بودە است

امیر سلیمی

یارسانمدیا ٨ اوت ٢٠٢٣ م   جنگ حسین با معاویه نه تنها یک تقابل سیاسی و جنگ بین دو فرد بود، بلکه به عنوان یک تضاد عمده و اساسی در ...

Read More »

ناکامی مخالفان در جلب اعتماد مردم و ارائە آلترناتیو برای گذار از وضع کنونی

یارسانمدیا ۲۰۲۳.۷.۱۶ ن:منوچهر عزیزی در حوزە سیاست و مبارزه برعلیە نظام جمهوری اسلامی ایران، وجود احزاب و سازمان‌ها، شخصیت‌های مستقل و فعالان خارج از کشور که در برابر آن سیستم ...

Read More »

“حرفی از حروف، سیب سوم، بعُدی دیگر، فیلی در تاریکی”

یارسانمدیا سعی می‌شود خوانشی منحصر و متفاوت از سایر خوانش‌های پیشین و متداول ارائه شود، و مختصر مانند مقدمه‌اش. البته این فقط یک حرف از حروف آن است؛ حروفی که ...

Read More »

عدم داشتن زبان تفاهم و همدیگر را مقصر دانستن

یارسانمدیا نیروهای سیاسی مخالف رژیم کە بە قول خود پرچمدار ٤٤ سالەی مبارزە علیە قدرت سیاسی در تهران بودە و هستند و وعدەی دمکراسی، عدالت و آزادی می دادند نە ...

Read More »

نظریە روانشاد رشید یاسمی در مورد کورد و هویت نژادی او

یارسانمدیا ٢٥م  ژوئن ٢٠٢٣ م تلاش می شود در این نوشتە کوتاە  بە شرح مختصری در باره نظريه روانشاد رشيد ياسمي در مورد كورد و هويت نژادی او پرداخته شود ...

Read More »

“تحلیلیگ وه اوضاع ایران و اقلیمەگان یارسان”

  یارسانمدیا ✍️ سید اشکان حسینی ئەڕا تحلیل یه‌ موضوع بیشتر وه خود ئەو موضوعه له عه‌و لحظه، باێست: الف- رویدادیل قبلی. ب- رویدادیل احتمالی بعدی. ج- مساله ژئوپلیتیک (جغرافیای ...

Read More »

رویکرد جمهوری اسلامی ايران با جامعه یارسان

  یارسانمدیا فرشاد فیضی ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳ یارسان از باورهای کهن و ميترايى به شمار مى‌رود كه قدمت آن به تاريخ پيدايش زمين باز مى‌گردد. اين آيين پر رمز و ...

Read More »

خود بودن ، نیازی عقلانی و هستی شناسانە است

امیر سلیمی

یارسانمدیا ٣٠م مە ٢٠٢٣م   این متن کوتاە جدل سیاسی و ایدئولوژیکی مشخص و یا هدفمندی دنبال نمی کند و تقلیل آن، از طرف اصحاب دعوا،  بە بحثی از این ...

Read More »

جنایت های داعش علیە مردم ایزدی در شنگال

یارسانمدیا ٢٢م مە ٢٠٢٣م در سال ۲۰۱۴ با حمله داعش به کردستان عراق،جنایتهای خوناکی روی داد اما هیچکدام ترسناکتر از قتل و عام مردم شنگال که ایزدی هستند،نبود. قبل از ...

Read More »