Home / ادریس مهرابی / اعدام بس است

اعدام بس است

یارسان مدیا
‏13‏ سپتامبر‏ 2020

ادریس مهرابی

سوگمندانه باز هم شاهد بودیم که حاکمان مذهبی و مرگ اندیشان  جنايتکاران در پس پرده قدرت که از ۵۷پایه اعدام را بر قدرت گذاشتن وفردای فریب  بزرگت در بهمن سال ماشین کشتار و اعدام از آن‌ هنگام‌ تاکنون یکسره جانستانی می کنند ۴۲سال با این ابراز جنایت در پوشش قانون همچنان پس از نزدیک به بدنبال قدرت نمایی و فرستادن پیام اختناق وسرکوب به مردم به ستوه آمده از دیکتاتوری حاکم هستند حکومت ناکار امد مذهبی با اعدام شتابزده و ناگهانی نوید افکاری بازهم به افکار و مطالبات و همگانی مردم در حمایت از جان انسان ها پشت کرد و نشان داد برای جلوگیری از خیزش های اعتراضی، بحران گرانی ها و پنهان کردن ناکارآمدی خود در مدیریت کشور بدنبال فرافکنی و همینطور پریشان کردن افکار عمومی و ایجاد هراس است.

بی تردید مقامات جمهوری‌اسلامی همانند همیشه می خواهند بحران ها را با بحران سازی جدید پشت سر بگذارند غافل از اینکه ورطه اعدام جنایت و کشتار بزودی عاملانش را به کام خود خواهد کشید این اعدام و جنایت ناگهانی مردم ایران را پیش از پیش بیدار و در راستای حمایت از حفظ جهان شهروندان میهن در برابر استبداد منسجم خواهد کرد.

ادریس مهرابی

#هشتک نه به اعدام

تمام مقالەهای منتشر شده تنها بازتاب دهندە نظر نویسندگان آن است.

بازدیدها: 1063