Home / علی اصغر خسروی (page 3)

علی اصغر خسروی

علی اصغر خسروی ، سخنگوی اول

شش سال قبل در چنین روزی

یارسان مدیا ‏30‏.08‏.2020 علی اصغر خسروی شش سال قبل در چنین روزی /08/2014 /03شهر و روستاهای شنگال قربانی معامله بین المسلمین شد،بفرمان فرمان روایان ذینفع از جمله نوری مالکی نخست ...

Read More »

آمریکا و ایران دو روی یک سکه اند!

یارسان مدیا ‏پنجشنبه‏، 16‏ ژانويه‏ 2020 علی اصغر خسروی: شاخ شانه کشیدنهای مقامات سیاسی و نظامی هردو کشور مانند غرش ا بر بی باران می باشد. رعد و برقی اتفاق ...

Read More »

سرانجام تهدیدات وکشمکشهای سوری آمریکا وایران در کجا و به چه ختم می شود.

یارسان مدیا ١١\٨\٢٠١٩ علی اصغر خسروی: سرانجام تهدیدات وکشمکشهای سوری آمریکا وایران در کجا و به چه ختم می شود. ودست آورد جمهوری اسلامی وسهم ملت ما در این منازع ...

Read More »

آیا موشکهای ایران حریف ترامپ م شود؟

یارسان مدیا ٢٢\٧\٢٠١٩ علی اصغر خسروی: روز سه شنبه آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشستی خبری از ایشا پرسیده شد که مذاکره در مورد موشکهای آرتش جمهوری ...

Read More »

فرمان فرمانده كًل قوا سيد علي خامنه اي كه مي گويند تمام ملت آرايش جنگي بگيرند!

یارسان میدیا ٦\٥\٢٠١٩ علی اصغر خسروی: آيا ملت ايران با جمعيتي بالغ بر هشتاد پنج ميليون ، نيكمي از آن داراي كهلت سن هستند وميليونها از آنها زنان و كودكان ...

Read More »

تكرار تلخ تاريخ بگويم يا فاجعه سهمناك كه جمهوري اسلامي براي مردم ايران رقم زده است.

یارسان مدیا ٢٨\٤\٢٠١٩ علی اصغر خسروی: به يك تهديد آمريكا ابرقدرت پوشالي آخوندي نيروهاي نظامي تانك و توپ ، جنگنده هاي تيز موشكهاي كوتاه برد، ميان برد ، دور برد ...

Read More »

ادعاي امپراطوري تخيلي جمهوري اسلامي دارد رنگ واقعي بخود مي گيرد.

یارسان مدیا ١٨\٤\٢٠١٩ علی اصغر خسروی: اما باتوجه به پيش رفت علم در عصر حاضر ودانش مدرن و هوشيار مردم، جمهوري اسلامي هر گز به هدفش نائل نميشود. همانطوري تمام ...

Read More »

تقاضاي كمك از هموطنان، انساندوستان وسازمانهاي سليب سرخ و حقوق بشر جهاني، بداد مردم گرفتار در محاصره سيلاب ويرانگر كه خانه و زنگيشان از دست داده اندبرسيد.

یارسان مدیا ٧\٤\٢٠١٩ علی اصغر خسروی: در پيرو پيام قبلي سازمان دمكراتيك يارسان به هموطنان استانهاي كرمانشاه و إيلام و هم مليتيهاي كوردستان باشوراز جمله شهرهاي كود ، عماره و ...

Read More »