Home / شعر

شعر

“زنان آفريننده هستند”

دستى موفق دوشادوش مردانى را بِسان سفال‌گرى براى آبادانى يارى مى‌كند دستى كه حتى تَرَک‌هايش را از چهره‌ى فرزندانش پنهان مى‌كند و به آيينه‌ى نفس‌هايش آمين می‌گويد خلقت‌گرى كه نمازش ...

Read More »